Oversigt over nyheder

Brun ædelgranbladlus

Allerede nu observeres angreb af brun ædelgranbladlus i juletræskulturer. Det varme vejr over påsken kan muligvis accelerere disse.Læs mere...

02.04.2020 - Nyheder

Corona stopper ikke Skovdyrkernes arbejde

Skovdyrkerne tager corona-epidemien alvorligt, og arbejder ansvarligt videre med de normale aktiviteter som rådgivning, skovning og afsætning af medlemmernes råtræ.Læs mere...

Rødel kan løsne køresålen i kørespor
01.04.2020 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Rødel som biologisk grubetand

Kombinationen af vandmættet jord og kørsel med maskiner giver dybe spor. Rødel virker som biologisk gruber ved at løsne komprimeret jord og genskabe jordstrukturen.Læs mere...

Forårets arbejde i juletræerne

I foråret kan juletræsdyrkeren med fordel udføre en række opgaver i sine kulturer. Nedenfor giver vi et bud på de opgaver, det kan være relevant at komme i gang med inden sæsonen for gødskning og sprøjtning – og ikke mindst vækstsæsonen - begynder.Læs mere...

Husk at få tyndet og opstammet klippegrøntkulturene

Med et forventet underforsynet marked for nobilis klippegrønt i de kommende år er der nu et ekstra incitament til at få plejet sine klippegrøntskulturer. Læs mere...

Udbringning af gødning

Svovlsur ammoniak og urea må ikke udbringes oven på jorden efter 1.april uden efterfølgende nedfældning. Læs mere...

12.03.2020 - Nyheder

Corona-virus udfordrer os alle

Skovdyrkerne tager truslen fra corona-virusset alvorligt og følger naturligvis myndighedernes anbefalinger.Læs mere...

Husk fremkommeligheden i din nobiliskultur

Husk at gøde dine klippegrøntskulturer og overvej udkørslen

I den højproduktive periode medfører klipning af nobiliskulturer et tab af næringsstoffer svarende til op til 250 kg NPK 21-3-10 pr. ha. Dette tab skal opvejes for at sikre træernes kvalitet og jordens frugtbarhed. Gødskning skal afstemmes alder og jordbund og gerne gives ad flere omgange eller med en langsomt opløselig gødning. Dette er særlig vigtigt i kulturer med tendens til lange skudspidserLæs mere...

28.02.2020 - Nyheder

Grundlæggende om flis

Opgjort på volumen er flis det vigtigste sortiment i dansk skovbrug. Samtidig omsættes og håndteres skovflisen anderledes end den øvrige træproduktion - og er uden sammenligning den del af hugsten, der påkalder sig størst interesse fra politikere og offentlighed. Derfor er der god anledning til at se nærmere på flis fra dansk skovbrug og følge den hele vejen fra skov til varmeværk.Læs mere...

Dansk bøg er bla. ramt af de lukkede kinesiske savværker

Coronavirus holder savværker i Kina lukkede

Udbruddet af Coronavirus har nu også indflydelse på eksporten af træ til udlandet. Læs mere...

11.02.2020 - Skov

Skovene klarede stormvejret

Broer lukkede og færger blev indstillet – men skovene blev stående. Skovdyrkerne har gjort billedet op efter søndagens stormvejr.Læs mere...

Hurtigere og lettere læsning af lastbiler

Hos Skovdyrkerne har vi i denne sæson forsøgt os med en smallere udgave af den traditionelle CT-palle. Erfaringerne er generelt gode. Læs med og se hvorfor. Læs mere...

04.02.2020 - Nyheder

Gode muligheder for at fremme klimavenlig skovrejsning

Skovrejsning giver mange fordele for både den enkelte lodsejer og for samfundet som helhed. For samfundet drejer det sig om økosystemtjenester som landskabskvalitet, friluftsliv, sikring af grundvand, kvælstofopsamling og – ikke mindst – klimaeffekt. Læs mere...

Fordyret oparbejdning bliver en større og større udfordring mange steder

Klippegrøntsæson 2019

Fornuftig sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i sæson 2019Læs mere...

Viser resultat 1 til 14 af 808