Oversigt over nyheder

08.07.2019 - Skov

Typografsituationen første weekend i juli

Den 6. juli blev typografangrebne træer fældet og afbarket. Resultatet spændte vidt. Angrebene blev konstateret den 13. juni. Læs mere...

Efterårsskovede bøgekævler klar til afhentning. Foto: Klaus Lindhardtsen
03.07.2019 - Skov

Sensommerskovning af løvtræ

Afsætning af løvtrækævler til eksport starter forventeligt op igen i det tidlige efterår, med et forventet prisniveau som i foråret. Sensommeren og det tidlige efterår er et godt tidspunkt at gennemføre skovninger på, da jorden normalt er tørrere og da man ofte kan foretage transport og oplægning på stubmarker. Læs mere...

Store hagl har slået årets nye skud  af nobilistræerne. Foto: Kristian Løvgren

Sommerstatus i klippegrøntkulturerne

Sommeren er over os, og før sommerferieperioden rammer Danmark, er det lejlighed til at gøre en foreløbig status for situationen i klippegrøntkulturerne. Husk at holde øje med insekterne og sørg for at farvegødske.Læs mere...

Status på skadedyrsbekæmpelse

Skadedyr har i år været et større problem end normalt og gentagne behandlinger har nogle steder været nødvendigt for at få bekæmpet angreb af lus. Læs mere...

26.06.2019 - Nyheder

Ny regering vil understøtte skovrejsning

Skovrejsning og øgede naturarealer i Danmark er nævnt i det aftalepapir, som danner grundlag for den kommende S-regering.Læs mere...

Skader efter hagl

Det ustabile vejr giver anledning til bekymring. I uge 25 ramte haglvejr dele af Europa, herunder det vestlige Danmark. Læs mere...

24.06.2019 - Skov

Typografsituationen omkring den 20. juni

Alle typografer har nu sværmet og ynglesæsonen er i fuld gang. Sværmningen har næsten straks sig over 2 måneder og i starten af juli vil de første individer af den nye generation flyve ud i verden.Læs mere...

Status på vækstregulering

Regelmæssigt nedbør og høje temperaturer betyder, at træerne har optimale vækstbetingelser og skudstrækningen er netop nu på sit højeste. Læs mere...

Vækstregulering

I modsætning til sidste år har maj måned i år budt på en del nedbør. Nedbøren kombineret med stigende temperaturer giver gode vækstforhold for træerne og flere steder er vi allerede godt i gang med vækstregulering af juletræer. Læs mere...

12.06.2019 - Skov

Status for ædelgranbarkbillens yngel medio juni 2019

Ædelgranbarkbillens larver er i fuld gang med at æde sig store inde under barken på nobilis og andre ædelgranarterLæs mere...

23.05.2019 - Nyheder

Forbrugerne og klimaet taber med ny energiaftale

Energiaftalen får en række negative konsekvenser for klimaet, varmeforbrugerne og skovbruget. Læs mere i et aktuelt debatindlæg fra en række af branchens aktører.Læs mere...

22.05.2019 - Nyheder

DFE har etableret Bosniens første skovdyrkerforening

2018 blev et godt år for Skovdyrkernes internationale afdeling, Danish Forestry Extension (DFE). Blandt andet lykkedes det at etablere Bosniens første skovdyrkerforening i samarbejde med lokale kræfter.Læs mere...

Indboringssmuld fra typografen på rødgran
20.05.2019 - Dyrkningsaktuelt, Skov

Tid til at bekæmpe typografen

Barkbillen typografen har koloniseret nye yngletræer. Det er nu den nye generation af barkbiller kan bekæmpes. Med de omfattende skader typografen forvoldte sidste år skal bekæmpelsen af barkbillen tages alvorligt.Læs mere...

Juletræsskader efter tørken sidste år

Sidste år bød på en historisk varm og tør sommer. Varmen gav lokale udfordringer med planteafgang i de nyplantede og pletvis nåletab. For selve afsætningssituationen ændrede det intet men sporene ses stadig. Det giver ekstra arbejde i juletræerne og netop nu er tiden for det. Læs mere...

Viser resultat 1 til 14 af 769