Anmeldelse af stormfald

22.01.2014

Skovejere med en basisforsikring mod stormfald kan nu anmelde stormfaldsskader efter stormene i oktober og december sidste år.

Så er det nu, at du skal anmelde dit stormfald

Der kan anmeldes både fladefald og spredt fald

Anmeldelsen skal ske senest d. 15. marts 2014. Anmeldelsen vil medføre, at man er registreret som stormramt hos forsikringsselskabet og hos Stormrådet, og betyder samtidig, at skovejeren senere kan ansøge om tilskud til gentilplantning. Hvis der ikke anmeldes rettidigt, fortabes muligheden både for erstatning og for tilskud.

For de, der er forsikret gennem Skovdyrkerne, indsendes anmeldelsen til den lokale Skovdyrkerforening. Her kan du forinden rekvirere et anmeldelelsesskema, som forud vil være udfyldt med en række af de nødvendige oplysninger fra din skov.

For forsikngstagere, der ikke er forsikret gennem Skovdyrkerne, kan et blankt anmeldelsesskema hentes ned fra Stormrådets hjemmeside. Vi bistår naturligvis gerne med udfyldelsen.

Forsikringserstatningen er på 3.000 kr./ha. Dog skal det skadede areal i alt udgøre mindst 0,5 ha .

Tilskudsordningen er ikke kendt endnu, men vi forventer mulige tilskud, der er mange gange større end erstatningsbeløbet. Vi vil her på hjemmesiden orientere om tilskudsordningen, så snart den er kendt.

Skovejere, der ikke har en basisforsikring, får naturligvis ingen erstatning. Som reglerne er skruet sammen, kan de desværre heller ikke senere ansøge om tilskud til genplantningen.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk