Ansøgningsrunden for tilskud til skovrejsning er nu åben

01.07.2020

Nu er det endelig muligt at indsende ansøgninger om tilskud til skovrejsning. Puljen er fordoblet i forhold til sidste år til 70 mio. kr. og der kan ansøges helt frem til den 30. september.

Ansøgningsrunden løber fra 1. juli til 30. september. Skovdyrkerne hjælper dig med alt papirarbejdet.

Der er travlhed ude i de lokale skovdyrkerforeninger. Skovfogederne er i fuld sving med at rådgive og hjælpe nye skovejere med at blive klar til at indsende en ansøgning. For at indsende den endelige ansøgning, skal kommunen og det lokale museum høres om de har indvindinger mod at dine marker tilplantes med skov og herefter pålægges fredskovspligt. Er området udpeget som skovrejsning uønsket, skal der også laves en dispensationsansøgning til kommunen.

"Vi har ved Skovdyrkerne allerede mærket en øget interesse for at få del i tilskuddet, så vi har igennem foråret indsendt forberedende materiale til kommuner og museer - og de første godkendelser er allerede landet, så vi kan begynde at indsende ansøgninger" udtaler TeamChef og skovfoged Anders Elmholdt.

Den grundige forarbejde og kommunernes sagsbehandlingstider, gør at det er vigtigt at komme igang med arbejdet nu. Heldigvis har Landbrugsstyrelsen i 11. time valgt at forlænge ansøgningsfristen. Læs mere i:Åbner eksternt link i et nyt vindue Styrelse forlænger frist for tilskud.

 

Mulighed for at søge tilskud i hele landet

I årene 2016-2019 kunne der kun opnås tilskud til projekter beliggende inden for delvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning. Dette er ændret i år, og det er derfor muligt at søge om tilskud i hele landet. Du skal dog være opmærksom på, at projekter inden for delvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning stadigvæk bliver prioriteret højest.

Ring til os og få screenet din ejendom

Har du endnu ikke været i kontakt med en af vores skovfoged omkring mulighederne for at få tilskud på din ejendom, så ring til os idag. Hvis du ringer til foreningens kontor, kan de viderestille dig til en skovfoged, der kan lave en uforpligtende screening af de arealer du overvejer at tilplante. Du behøver ikke at være medlem for at få rådgivning om skovrejsning og tilskud, samt hjælp til sagsbehandling.

  • Skovdyrkerne Nord-Østjylland (Nordjylland og Djursland) tlf.: 8644 7317
  • Skovdyrkerforeningen Midt (Midtjylland) tlf.: 8644 7317
  • Skovdyrkerforeningen Vest (Vestjylland) tlf.:9610 1096
  • Skovdyrkerforeningen Syd (Sydjylland) tlf.: 7586 7388
  • Skovdyrkerforeningen Øer (Fyn og Sjælland) tlf.: 6262 4747

VidenCenter Landskab 1. juli 2020

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk