Forbrugerne og klimaet taber med ny energiaftale

23.05.2019

Energiaftalen får en række negative konsekvenser for klimaet, varmeforbrugerne og skovbruget. Læs mere i et aktuelt debatindlæg fra en række af branchens aktører.

Klimaet, varmekunderne og skovbruget bliver tabere med energiaftalen. Arkivfoto: Jens Mathiasen

Klimaet står højt på dagsordenen her i valgkampen, og alle har tilsyneladende de bedste intentioner.

Men der er forskel på intentioner og praksis – og i praksis har de velmenende politikere bag Energiaftalen stillet både klimaet, varmeforbrugerne og skovbruget ringere, end man må forestille sig har været deres hensigt.

Det belyses i et debatoplæg som branchesamarbejdet ’Træ til Energi’ sammen med andre aktører fra den praktiske ende af energiforsyningen står bag, og som HedeDanmark har udsendt i dag.

Fynsk skræk-eksempel

I debatoplægget gennemgås konkret situationen på Fyn, hvor et eksisterende biomassefyret varmeværk nedlægges på grund af byudvikling – samtidig med at andre varmeværker på Fyn forhindres i at omstille til biomasse (skovflis) på grund af Energiaftalen.

Helt paradoksalt er resultatet:

•  30% af forbruget konverteres fra klimaneutral og bæredygtig skovflis til naturgas – altså et direkte tilbageskridt til fossilt brændsel.

•  Varmekunderne skal betale en højere pris.

•  Den lokalt producerede skovflis på Fyn skal ikke længere bruges på Fyn – men køres til Jylland eller Sjælland. Det vil belaste en af Danmarks mest trafikflaskehalse med yderligere 4.000 lastbiler om året.

Det fynske skræk-eksempel står ikke alene. Flere steder på Danmarkskortet trues klima og forbrugere af lignende løsninger – med klimaet, forbrugerne og skovbruget som tabere.

Debatindlægget er udarbejdet i to udgaver. Læs dem via de to links herunder:

 

 

Skovrider Michael Gehlert,

Skovdyrkernes VidenCenter Flis