Gode muligheder for at fremme klimavenlig skovrejsning

04.02.2020

Skovrejsning giver mange fordele for både den enkelte lodsejer og for samfundet som helhed. For samfundet drejer det sig om økosystemtjenester som landskabskvalitet, friluftsliv, sikring af grundvand, kvælstofopsamling og – ikke mindst – klimaeffekt.

En typisk nåletræ skovrejsning fra 2012 efter 8 vækstsæsoner. Her er plantet grandis, rødgran og lærk, hvor grandis og rødgran er de blivende træarter. Kulstofbinding 17 tons CO2 pr. ha pr år.

Skoven er en enestående CO2-støvsuger og skovrejsning er et meget effektivt værktøj. Derfor er der også politisk vilje til at fremme skovrejsning – men i praksis oplever den enkelte ejer ofte unødvendige komplikationer og bureaukratiske benspænd.

Skovdyrkernes VidenCenter for Landskab koordinerer Skovdyrkernes fælles indsats for at sætte fokus på skovrejsningens mange fordele og for at bane vejen for overskuelige og gennemskuelige ordninger – med lodsejeren i centrum.

Læs artiklen fra Initierer fildownloadSkoven (1/2020) om, hvordan vi anbefaler, man fremmer Klimaoptimal skovrejsning – og fra Initierer fildownloadAltinget (28. januar), hvor vi kommenterer på den meget problematiske sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen.

- som det fremgår, er der nok at se til … ikke bare i marken men også i arbejdet med at sikre rammebetingelserne for det vigtige arbejde med skovrejsning.

Åbner vindue til at sende en mailVidenCenter Landskab 4. februar 2020