Grundlæggende om flis

28.02.2020

Opgjort på volumen er flis det vigtigste sortiment i dansk skovbrug. Samtidig omsættes og håndteres skovflisen anderledes end den øvrige træproduktion - og er uden sammenligning den del af hugsten, der påkalder sig størst interesse fra politikere og offentlighed. Derfor er der god anledning til at se nærmere på flis fra dansk skovbrug og følge den hele vejen fra skov til varmeværk.

Denne artikel: Initierer fildownloadGrundlæggende om skovflis fra ’SKOVEN’ februar 2020 – er den første i en lille stribe artikler om emnet. Der følges op med artikler om bla. praktiske forhold ved afvikling af flisprojekter, principper for afregning, økonomi, næringsstofkredsløb, bæredygtighed og politik. Tilsammen en god samling nyttig viden for alle, der arbejder med skovbrug.

Abonnement på bladet SKOVEN, som er Dansk Skovforenings medlemsblad kan bestilles gennem Skovdyrkerne – kontakt blot kontoret. Er du interesseret i medlemskab af Dansk Skovforening og derigennem støtte det branchepolitiske arbejde kan du se mere på deres Åbner eksternt link i et nyt vinduehjemmeside.

28. februar 2020 mgh@remove-this.skovdyrkerne.dk