Konference sætter fokus på små træarter

14.03.2019

Små træarter er i fokus ved Skovskolens skovbrugskonference i april.

Skovskolens skovbrugskonference afvikles 25. april i Silkeborg.

Skovskolens skovbrugskonference sætter i år fokus på små træarter.

Konferencen bliver afviklet 25. april og stiller skarpt på de små træarters dyrkning. Dagen igennem vil oplægsholdere kredse om både hvad vi ved - og ikke mindst, hvad vi ikke ved om dyrkningen.

De små træarter står i kontrast til hovedtræarternes dyrkningsbiologi, som er godt belyst i skovbruget, oplyser arrangørerne. 

Men hovedtræarterne findes kun på 50 procent af skovarealet i Danmark. Hvad sker der på de resterende 50 procent af skovarealet, hvor der findes arter som douglas, grandis, lærk, ædelgran, rødeg, rødel, poppel og ær. Det vil konferencen gøre deltagerne klogere på.

Varieret program

Der er sammensat et varieret program, som kommer omkring mange aspekter af temaet.

Eksempelvis afholder lektor, Ph.d. Thomas Nord-Larsen, IGN, oplæg under overskriften: Nagelfast viden om de små træarter – hvad siger forsøgene?

Derudover er der formidling af viden og praktisk erfaring fra en række skovfogeder. Blandt andre afholder Hans C. Graversgaard et oplæg om ær. Han er skovfoged hos Skovdyrkerne Nord-Øst.

Arrangementet finder sted 25. april klokken 9 til 16. Det foregår på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter, Silkeborg.

Tilmelding senest 20. april.

Se mere og tilmeld dig via linket her: skovbrugskonference

 

jma@skovdyrkerne.dk