Skal du plante til foråret?

20.02.2019

Skal du rejse ny skov, plante læhegn eller reetablere efter afdrift,- så er der stor efterspørgsel på planter og det er sidste udkald for plantebestillinger.

Tag fat i din skovfoged i dag, hvis du ikke allerede har bestilt planter til foråret (foto: Katrine Bang Hauberg)

Producenterne af planter fortæller oftest at nøglearter kommer i mangel. Det er forventeligt. I år og nærmeste kommende sæsoner bliver det til virkelighed. Situationen er den, at flere af nåletræsarterne er udsolgt eller tæt på udsolgt allerede på nuværende tidspunkt til indeværende plantesæson. Det ser værst ud i forhold til arterne sitkagran, lærk, grandis og dansk bøg tæt for fulgt af rødgran.

Tag fat i din skovfoged for at få overblik over mulighederne i plantemarkedet og få dine kulturer planlagt.

VidenCenter Landskab 20. februar 2019

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk