Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

Aktuelle Midler

Denne nyhed indeholder informationer om et par aktuelle midler. For forsat at kunne levere de juletræer, kunderne efterspørger, er vi nødt til forsat...

16.04.2018 - Nyheder, VidenCenter Landskab

Husk at få skovtilskud med på...

Hvis du har fået tilsagn om tilskud skal du være særlig opmærksom på om arealerne skal indtegnes digital og anmeldes i fællesskemaet. Det skal gøres...

Bredsprøjtning i juletræer

Vinteren har endelig sluppet sit greb og der er forår i luften. Det betyder også at ukrudtet begynder at røre på sig og inden længe vil det være...

13.04.2018 - Nyheder

Konference trak fuldt hus

Der var stor opbakning til Skovskolens skovbrugskonference i Silkeborg, hvor flere end 100 branchefolk deltog. Emnet var øget træproduktion fra...

11.04.2018 - Nyheder

Nyt om tilskudsordningerne til skov...

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen afholdte den 11. april et konsulentmøde, hvor de fremlagde status på de aktuelle tilskudsordninger.

MarkOnline skaber overblik over juletræsproduktionen
05.04.2018 - Midt

Aftenmøde i Juletræsklubben

Onsdag den 21. marts afholdt foreningens juletræsklub det årlige aftenmøde, hvor ca. 80 deltog.

26.03.2018 - Nord-Øst

Gødning - prisliste forår 2018

Så er det tid til gødningsbestillinger.

26.03.2018 - Vest

Det er tid til planlægning af årets...

Starten af april er et godt tidspunkt at få gjort status over arbejdet i juletræerne. Træerne er inden længe i vækst, og arbejdet med bundklipning,...

19.03.2018 - Syd

Plantning i foråret 2018 - er du klar?

Det er nu der skal planlægges, hvis du skal have plantet til foråret.

14.03.2018 - Vest

Har vi glemt at dyrke skovene?

Det er emnet på årets skovbrugskonference, der afholdes den 12. april 2018. Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter ved Silkeborg danner rammerne og det...