Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

13.06.2018 - VidenCenter Skovdyrkning, Dyrkningsaktuelt

Det er tørt derude.

Efter den historisk varme og tørre maj, ser det ud til at vejr-typen fortsætter et godt stykke tid ind i juni. Vi er på vej ind i en reel...

12.06.2018 - Nyheder

Skovdyrkerne passer godt på...

Skovdyrkerne har de seneste måneder sikret, at foreningens procedurer lever op til de nye regler i EU’s persondataforordning.

Vækstregulering i varmen

Til trods for en tør og varm periode er vi godt i gang med vækstregulering. Udspringet, som dog varierer henover landet, kommer jævnt på kulturbasis.

04.06.2018 - Skov, VidenCenter Landskab

Skovrejsningsansøgninger fra 2017 er...

Efter en meget lang og træg proces med at afgøre skovrejsningsansøgningerne fra 2017 forventer Miljøstyrelsen at have alle sager færdigbehandlet i...

Tørke i juletræerne

Maj måned har været usædvanlig varm og tør, mange steder i landet er der nu meget tørt og der er ikke regn i sigte.

19.06.2018 - Syd

Afskedsreception

Skovfoged Jakob Engsig-Karup går på pension.

15.06.2018 - Syd

FEJL Årets sommerudflugt

Forkert ugedag.

15.06.2018 - Vest

Feriekalender 2018

I det seneste nummer af Skovdyrkeren kan du se feriekalenderen. Desværre har sætternissen været på spil, så her får du den komplette oversigt over...

11.06.2018 - Vest

Tørke i skoven

Vejret slog i weekenden om og det vestjyske har fået et mindre ophold i det bagende solskin, der har præget landet siden starten af maj.

11.06.2018 - Nord-Øst

Sommerferieplan 2018.

Kontoret holder lukket i uge 30 (23.-27. juli 2018)