Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

20.02.2019 - Nyheder

Skal du plante til foråret?

Skal du rejse ny skov, plante læhegn eller reetablere efter afdrift,- så er der stor efterspørgsel på planter og det er sidste udkald for...

06.02.2019 - Nyheder

Mange studerende besøgte...

Ved gårsdagens praktikværtaften på Skovskolen var der stort fremmøde. Mange studerende kiggede forbi Skovdyrkernes stand.

04.02.2019 - Nyheder

Landhusholdning fejrede 250 år

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab fejrede 250-års jubilæum for nyligt. Fejringen foregik på Axelborg med royal deltagelse.

22.01.2019 - Nyheder

Skovdyrkerne skaber nye kontakter på...

Skovdyrkernes eksportselskab Green Product er på messe i Tyskland. Målet er at åbne døre for afsætningen af danske juletræer og klippegrønt.

18.01.2019 - Nyheder

Skovdyrkerne på Praktikværtaften –...

I Skovdyrkerne er der en lang tradition for at medvirke til sikring af en solid, praksisorienteret og fagligt funderet uddannelse af skovbrugets...

17.02.2019 - Vest, Foreninger

Efterse dine bevoksninger for...

Det ekstrem tørre sommervejr har medført et efterår og efterfølgende en vinter med usædvanligt mange typografbilleangreb. Typograferne drager fordel...

05.02.2019 - Vest

Bestilling af gødning til foråret 2019

Om lidt er det forår og så er det tid til gødskning af juletræer og pyntegrønt.

28.01.2019 - Vest

Tema om skov i LandbrugsAvisen

Overvejer du at plante skov på landbrugsjord,- så er der inspiration at hente her.

22.01.2019 - Nord-Øst

Ny skovrider i Skovdyrkerforeningen...

Bestyrelsesformand Mads Lundøer Madsen kan med glæde meddele, at Peder Toftgård Gregersen er ansat som ny skovrider i SNØ

16.01.2019 - Midt, Nord-Øst, Syd, Vest, Øerne

Opfølgningskursus på...

Loven kræver, at du hvert 4. år skal have et opfølgningskursus til dit sprøjtebevis/certifikat.