Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

18.10.2018 - Nyheder

Varmeværksfolk tankede ny viden om...

I sidste uge var 32 medarbejdere fra jyske varmeværker samlet til temadag om flis hos Skovdyrkerne i Ry. Her blev der blandt andet informeret om den...

11.10.2018 - Nyheder

Ministeren præsenterede Danmarks nye...

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen præsenterede i dag Danmarks nye nationale skovprogram. Et af målene er, at 20-25 procent af Danmark...

08.10.2018 - Nyheder

Skovene kan spille vigtig rolle i...

Klimadebatten fylder meget i disse dage i kølvandet på regeringens nye klimaudspil. Debatten fortsætter på torsdag, hvor skovkonferencen på...

27.09.2018 - Nyheder

Skovene kan levere grøn gas

Danske skove gemmer på et potentielt grønt gaseventyr. Med termisk forgasning kan de levere store mængder grøn energi. Men det kræver politisk...

24.09.2018 - Nyheder

Ny vejledning skal sikre fortidsminder

Der er kommet en ny vejledning, som skal sikre, at fortidsminder i skoven bliver bevaret.

17.10.2018 - Nord-Øst

Skovdyrkernes Dendro-tur

Man kan sagtens lave meget varieret skov, også i vore små skove

17.10.2018 - Midt

Husk tilmelding til generalforsamling...

Husk at tilmelde dig generalforsamling senest på fredag, den 19. oktober

15.10.2018 - Nord-Øst

Generalforsamling, årsberetning og...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. oktober 2018 samt beretning og regnskab for regnskabsåret 2017/18.

09.10.2018 - Midt

Indlæg på Generalforsamlingen 2018 i...

Indlægsholderen i forbindelse med generalforsamlingen 2018 den 23. oktober kl. 18.15 på Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup er Skovrider...

03.10.2018 - Syd

Beretning og regnskab 2017/18.

Beretning og regnskab for regnskabsåret 2017/18 samt indkaldelse til årets generalforsamling kan læses ved at klikke på nedenstående links.