Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkerne omsætning er knap 600 mio. kr. har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

05.02.2018 - Nyheder

Skov og SKAT - værdien af et budget

En del ejendomme har problemer med SKAT, som ikke anerkender driften som erhvervsmæssig. Dette gælder specielt skovrejsningsejendomme. Et budget kan...

01.02.2018 - Nyheder

Skovdyrkeren

Vores blad, Skovdyrkeren, har udviklet sig til et vigtigt kommunikationsmiddel mellem foreningerne og medlemmerne. Nu skifter vi redaktør.

Praktikværtaften på Skovskolen i Nødebo tirsdag den 6. februar 2018
30.01.2018 - Nyheder

Praktikværtaften på Skovskolen i...

Skovdyrkerne stiller også i år med mandskab fra foreninger og sekretariat.

30.01.2018 - Skov

Råtræpriserne på højeste niveau i...

Efter nytår har vi oplevet yderligere prisstigninger på både løv- og nåletræ.

Ændring af stormfaldsordningen
30.01.2018 - Nyheder

Ændring af stormfaldsordningen

Folketinget har vedtaget en lov, der indebærer ændringer i stormfaldsordningen. Loven træder i kraft i sin helhed 1.7.2018, men såfremt der kommer et...

02.02.2018 - Midt

Vores forretningsbetingelser på...

Vores 'almindelige forretningsbetingelser' er grundlaget for samarbejdet mellem medlemmer og foreningen.

Individuelt tilpasset dyrkningsrådgivning
02.02.2018 - Midt

Nyt vedr. rådgivning om...

Vi har specificeret den kontingentbetalte rådgivning og tilbyder muligheden for en udvidet rådgivningspakke til juletræsproducenter.

26.01.2018 - Nord-Øst

Virksomhedspraktikant(er) søges.

En eller 2 studerende søges til Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland.

18.01.2018 - Syd

Opfølgningskursus til...

Danske Juletræer og LMO afholder i samarbejde kursus med særligt fokus på juletræer og klippegrønt.

16.01.2018 - Midt

Fyraftensbesøg på Skanderborg...

Medlemmer inviteres på besøg på Skanderborg Fjernvarmeværk