Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

12.08.2018 - Nyheder

Skovforeningen efterlyser...

Skovejere opfordres til at dokumentere tørkeskader i skovene med tekst og billeder.

08.08.2018 - Nyheder, Vest

Skovene lider i tørken

Skovene lider under de værste klimabetingelser, som er dokumenteret i de meteorologiske rapporter. Skaderne er omfattende, men meget vanskelige at...

01.08.2018 - Nyheder

Midtjysk juletræsdyrker vander alle...

Den ekstreme tørke får juletræsdyrker Peter Sørensen til at vande alle sine træer – også salgstræerne. Han har aldrig oplevet noget tilsvarende og...

20.07.2018 - Nyheder

Husk muligheden for tilskud til...

Ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning åbner 1.august. Skovdyrkerne hjælper gerne lodsejere med at ansøge – og det kan stadig nås....

09.07.2018 - Nyheder

Fortsat gratis adgangsskilte

Ordningen med gratis skovskilte til private skove fortsætter.

03.08.2018 - Vest

Seneste nyt fra juletræsskovfogederne

Vækstsæsonen nærmer sig sin afslutning og det er nu tid til at få givet den sidste farvegødskning, således nålefylde og farve bliver så flot som...

16.07.2018 - Øerne

Skovdyrkerne ansætter ny direktør fra...

Skovdyrkerne Øerne henter ny direktør fra bygge- og anlægsbranchen. Den nye direktør er Lars Muldbak, som får til opgave at sætte fokus på...

28.06.2018 - Syd

Sommerferieplan 2018

Se hvornår din skovfoged holder ferie.

27.06.2018 - Nord-Øst

Ekskursion Løvenholm Gods

Tirsdag den 19. juni mødtes ca. 70 medlemmer til ekskursion på Løvenholm Gods. Ekskursionens temaer var træartsforsøg, kronvildtrelaterede glæder og...

27.06.2018 - Øerne

Tilskud til læhegn og småbeplantninger

Kr. 60.000 pr. ha. - forøg herlighedsværdien og jagten på din ejendom! - meget kort ansøgningsperiode! - kontakt os hurtigst muligt!