Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

Gennemsigtigt sitkalæhegn angrebet af sitkalus.
14.10.2019 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Gennemsigtige sitkagraner

Mild vinter og varmt forår har opformeret sitkalus i en sådan grad at sitkakagranerne mange steder er helt gennemsigtige med kun årets nåleårgang....

07.10.2019 - Nyheder

Skovbruget sender replik til...

Biomassen er en del af løsningen på Danmarks grønne omstilling – ikke problemet. Det slår Skovdyrkerne og andre aktører fast i en replik til Danmarks...

03.10.2019 - Nyheder

Ny bog om skovbrug og klima

Den nye bog Klimaskoven sætter fokus på skovbrug og klima. Her på Skovdyrkerne.dk kan interesserede læsere hente en digital udgave.

02.10.2019 - Nyheder

Regeringen vil fordoble...

Regeringen vil fordoble tilskudspuljen til privat skovrejsning og tilfører yderligere 65 millioner i 2020, fremgår det af nyt finanslovsudspil.

Klip sæsonen 2019 er igang

Så er sæson 2019 i gang I denne uge er de første lastbiler med nobilis klippegrønt sendt afsted fra Skovdyrkerne. Der er mange kogler, som...

14.10.2019 - Midt

Husk tilmelding til...

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen senest på mandag den 21. oktober.

09.10.2019 - Midt

Regnskab og beretning 2018/19 for...

Vi er blevet bekendt med, at dem der har pakket regnskab og beretning 2018/19 med det seneste nummer af Skovdyrkeren, i nogle tilfælde desværre har...

04.10.2019 - Nord-Øst

Generalforsamling, årsberetning og...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21. oktober 2019 samt beretning og regnskab for regnskabsåret 2018/19.

30.09.2019 - Syd

Indkaldelse og dagsorden til årets...

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Syd onsdag den 23. oktober 2019, kl. 19.00 hos Sønderjysk Landboforening,...

30.09.2019 - Midt

Indlæg på foreningens...

Skovbruget i en brydningstid. Det kommer Skovskolens forstander Thomas Færgeman med et oplæg om.