Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

24.06.2019 - Skov

Typografsituationen omkring den 20....

Alle typografer har nu sværmet og ynglesæsonen er i fuld gang. Sværmningen har næsten straks sig over 2 måneder og i starten af juli vil de første...

Status på vækstregulering

Regelmæssigt nedbør og høje temperaturer betyder, at træerne har optimale vækstbetingelser og skudstrækningen er netop nu på sit højeste.

Vækstregulering

I modsætning til sidste år har maj måned i år budt på en del nedbør. Nedbøren kombineret med stigende temperaturer giver gode vækstforhold for...

12.06.2019 - Skov

Status for ædelgranbarkbillens yngel...

Ædelgranbarkbillens larver er i fuld gang med at æde sig store inde under barken på nobilis og andre ædelgranarter

23.05.2019 - Nyheder

Forbrugerne og klimaet taber med ny...

Energiaftalen får en række negative konsekvenser for klimaet, varmeforbrugerne og skovbruget. Læs mere i et aktuelt debatindlæg fra en række af...

20.06.2019 - Midt

Stillingsopslaget vedr. ny skovrider...

Stillingsopslaget vedr. ny skovrider til Midt, som afløser for Henrik Buhl, kan nu ses på vores hjemmeside.

20.06.2019 - Midt

Sommerferieplan 2019

Bortset fra uge 29, så kan der gennem hele sommeren træffes faglige medarbejdere.

17.06.2019 - Nord-Øst

Sommerferieplan 2019.

Kontoret holder lukket i uge 31 (29. juli - 2. august 2019)

Årets medlemsudflugt gik til Fussingø. Foto: Peter Sejr
07.06.2019 - Midt

Rewilding og urørt skov –...

Ca. 50 medlemmer deltog i årets medlemsudflugt til Fussingø

06.06.2019 - Midt

Henrik Buhl stopper som skovrider i...

Foreningens skovrider Henrik Buhl har opsagt sin stilling hos Skovdyrkerne Midt efter 32 års ansættelse.