Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkerne omsætning er knap 600 mio. kr. har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

Salg og Langesø

Salg og Langesø

I denne uge, torsdag den 17 august 2017 er der traditionen tro Langesø Messe. Perioden op til Langesø plejer også være tidspunktet, hvor der kommer...

Langesø er en specialmesse for producenter, handlende og interesserede i juletræer og pyntegrønt, som afholdes hvert år den 3. torsdag i august. Over 125 firmaer udstiller. Messen besøges hvert år af over 3000 fagfolk fra ind– og udland

Husk Langesø

Langesømessen 2017 afholdes på torsdag den 17. august kl. 09:00 - 17:00

På billedet ses korrekt afskårne sidegrene på opstammet rødel. Bemærk, at der er skåret lige uden for kraven. Herved sker ingen såring af selve stammen, og rådsvampe har minimal mulighed for at etablere sig
14.08.2017 - Nyheder, Skov

Det er tid til opstamning og beskæring

Hvert år ved denne tid minder vi skovejerne om, at det er et godt tidspunkt at beskære på. Det gælder opstamning i skoven, det gælder alléer og...

09.08.2017 - Nyheder

Myndighedsarrogance

Vi er inde i ansøgningsfristen for en række skovtilskud, men myndighederne – læs: SKAT – har hidtil ikke villet ulejlige sig med at oplyse, hvordan...

09.08.2017 - Nyheder

Guld og Grønne Skove

I Skovdyrkernes medlemsblad nr. 47 omtalte vi Jørgen Hennekes fortræffelige bog om de såkaldte Københavner-plantager. Hvis man ønsker at købe bogen,...

16.08.2017 - Nord-Øst

Invitation til skovtur - Vodskov -...

Fra ensartet granskov til varieret og stabil skov.

16.08.2017 - Vest

Personale og organisation

Vi har benyttet sommeren til at forstærke organisationen med nye medarbejdere. Efter at første fase af vores nye organisationsplan - der bl.a....

Salg og Langesø
15.08.2017 - Øerne

Salg og Langesø

I denne uge, torsdag den 17 august 2017 er der traditionen tro Langesø Messe. Perioden op til Langesø plejer også være tidspunktet, hvor der kommer...

”Nu har jeg været skovfoged i 25 år, og så står der stadigvæk en tvege i næsehøjde!”
15.08.2017 - Øerne

Skovfoged Børge Nissen har 25-års...

Og det fejrer Skovdyrkerne Øerne fredag den 1. september 2017

15.08.2017 - Vest

Markering af 25 års jubilæum -...

Skovrider Michael Gehlert har til september arbejdet for Skovdyrkerne Vestjylland i 25 år - ret præcist halvdelen af sit liv.