Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkerne omsætning er knap 600 mio. kr. har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

Pallelæsning af klippegrønt

Klippegrøntsæsonen er godt i gang

Klippesæsonen har nu været i gang i knap en måned, og der er godt gang i salg og oparbejdning.

Biomasseforsker Claus Felby holder indlæg på konferencen om skovbruget som erhverv på Christiansborg den 12.10.2017
13.10.2017 - Nyheder

Skovbruget er (også) et erhverv!

Det blev understreget på en konference på Christiansborg i går, som fokuserede på ét af bæredygtighedens 3 ben i skovbruget, nemlig produktionen og...

11.10.2017 - Natur og vildt

Nu har du mulighed for at få justeret...

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller...

Bæveren trives fortrinligt i de vestjyske vandløb. Den menes at have potentiale til at brede sig til så godt som ethvert vandløb i Danmark
09.10.2017 - Nyheder

Bæverstriden

I dag starter en retssag, der skal afgøre, om en lodsejer kan få erstatning for de skader, som de af staten udsatte bævere påfører hans ejendom

ConShape evaluering

Nu er topskudsvæksten i juletræerne stoppet helt og vi kan begynde at evaluere på, hvordan topskudsbehandlingen har virket. Generelt har effekten af...

18.10.2017 - Syd

Husk tilmelding til generalforsamling...

Husk, at tilmeldingen til generalforsamlingen skal ske senest fredag d. 20. oktober.

Husk tilmelding senest torsdag den 19. oktober
18.10.2017 - Midt

HUSK tilmelding til generalforsamling...

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen senest imorgen torsdag d. 19. oktober.

Generalforsamling – husk tilmelding senest fredag
17.10.2017 - Øerne

Generalforsamling – husk tilmelding...

Skovdyrkerne Øerne afholder generalforsamling tirsdag den 24. oktober kl. 17.00 på vores adresse i Sorø, som tidligere annonceret i Skovdyrkeren . Af...

13.10.2017 - Midt

Klippegrønt sorteringsmøde afholdt

Torsdag d. 12. oktober afholdt Skovdyrkerne Midt sorteringsmøde om klippegrønt. Ca. 30 medlemmer deltog.

02.10.2017 - Midt

Køb juletræsnet hos Skovdyrkerne Midt

Så nærmer juletræssæsonen sig, og vi sælger igen i år juletræsnet.