Velkommen til Skovdyrkerforeningen Syd

I Skovdyrkerforeningen Syd er det vores hovedopgave at rådgive i driften af de enkelte ejendomme.

Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål - nu og i fremtiden.

Lokale nyheder

02.10.2017 - Syd

Rettelse i indkaldelse til generalforsamlingen

Beklageligvis har der sneget sig en fejl ind under 6. punkt i indkaldelsen.

02.10.2017 - Syd

Beretning og regnskab 2016/17

Beretning og regnskab for regnskabsåret 2016/17 kan læses ved at klikke på nedenstående link.

27.09.2017 - Syd

AFLYSNING! Informationsmøde om certificeringsordningerne i dansk skovbrug er aflyst

Mødet skulle være løbet af stablen onsdag den 27. september kl. 16.30 til 18.30 i Springbjerg plantage, tæt på Randbøl hede og Frederikshåb plantage...

14.09.2017 - Syd

Informationsmøde om certificeringsordningerne i dansk skovbrug

Hvilke certificeringsordninger findes der, og kunne det være interessant for dig at få din skov certificeret?

13.09.2017 - Syd

Gennem jagttegnsmidlerne gives der tilskud til etablering af mindre vådområder på jord i omdrift og i skove.

Frem til 31. januar 2018 kan du søge op til 15.000 kr. til etablering af søer over 600 m2 og våde områder i form af moser, våde enge og mindre...

Dyrkningsaktuelt

11.10.2017 - Natur og vildt

Nu har du mulighed for at få justeret Natura2000 udpegningen.

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller...

ConShape evaluering

Nu er topskudsvæksten i juletræerne stoppet helt og vi kan begynde at evaluere på, hvordan topskudsbehandlingen har virket. Generelt har effekten af...

Skovfoged H. C. Graversgaard holder indlæg om FKL på NORDGENs konference i Silkeborg i august 2017
01.10.2017 - Nyheder

’Forceret Kvalitets Løvtræ’

Skovfoged H.C: Graversgaard fra Skovdyrkerne holdt indlæg på en nordisk skovkonference i Silkeborg

28.09.2017 - Nyheder

Flishugning i de levende hegn ønskes begrænset

Danmarks Naturfredningsforening råber vagt i gevær. De mener, at ’landskabets grønne korridorer ryger i flismaskinen’ og ønsker dem beskyttede. Men...

27.09.2017 - Natur og vildt

Ny abonnementstjeneste – www.dinnatur.dk

Ny gratis tjeneste gør det nemmere for lodsejere at følge kommunernes §3-udpegninger.

Bøgekævler der eksporteres til Fjernøsten læsses i containere.
18.09.2017 - Skov

Bøg – fuld udnyttelse og fin afsætning

De seneste prisstigninger på bøgekævler betyder, at priserne nu er de bedste siden kinaeventyret i slut 90'erne. Mulighederne for afsætning af den...

Egebevoksning på Vemmetofte Kloster på det sydlige Stevns. Egene svagt beløvede og med døde grene i kronerne
17.09.2017 - Nyheder

Egens sundhedsproblemer

På en ekskursion forleden til Vemmetofte Klosters skove på Stevns så man flere ældre egebevoksninger, der var svagt beløvede, og hvor grene i toppen...

Nobilis juletræer

Nye teknikker og mere intensiv dyrkning kan måske vise vej til et større udtag af juletræer i nobilis. Men der er forbehold

05.09.2017 - Natur og vildt

Nu kan du øge naturindholdet på din ejendom.

Mens produktionslandmændene gerne vil sikre sig dyrkbar jord, - kan det være at du som lodsejer er interesseret i at øge naturindholdet i og omkring...