Velkommen til Skovdyrkerforeningen Syd

I Skovdyrkerforeningen Syd er det vores hovedopgave at rådgive i driften af de enkelte ejendomme.

Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål - nu og i fremtiden.

Lokale nyheder

01.07.2019 - Syd

Rigtig god Sommer

Skovdyrkerne SYD ønsker alle en god sommer.

01.07.2019 - Syd

Sommerudflugt 2019

Årets sommerudflugt onsdag d. 28. august - DTE Savværk.

25.06.2019 - Syd

Sensommerplantning af NGR

Optimal plantetidspunkt

25.06.2019 - Syd

Aftenekskursion RETTELSE

Forkert dato

14.05.2019 - Syd

Kogler i juletræerne.

Der er observeret koglesætning i unge træer.

Dyrkningsaktuelt

08.07.2019 - Skov

Typografsituationen første weekend i juli

Den 6. juli blev typografangrebne træer fældet og afbarket. Resultatet spændte vidt. Angrebene blev konstateret den 13. juni.

Efterårsskovede bøgekævler klar til afhentning. Foto: Klaus Lindhardtsen
03.07.2019 - Skov

Sensommerskovning af løvtræ

Afsætning af løvtrækævler til eksport starter forventeligt op igen i det tidlige efterår, med et forventet prisniveau som i foråret. Sensommeren og...

Store hagl har slået årets nye skud  af nobilistræerne. Foto: Kristian Løvgren

Sommerstatus i klippegrøntkulturerne

Sommeren er over os, og før sommerferieperioden rammer Danmark, er det lejlighed til at gøre en foreløbig status for situationen i...

Status på skadedyrsbekæmpelse

Skadedyr har i år været et større problem end normalt og gentagne behandlinger har nogle steder været nødvendigt for at få bekæmpet angreb af lus.

Skader efter hagl

Det ustabile vejr giver anledning til bekymring. I uge 25 ramte haglvejr dele af Europa, herunder det vestlige Danmark.

24.06.2019 - Skov

Typografsituationen omkring den 20. juni

Alle typografer har nu sværmet og ynglesæsonen er i fuld gang. Sværmningen har næsten straks sig over 2 måneder og i starten af juli vil de første...

Status på vækstregulering

Regelmæssigt nedbør og høje temperaturer betyder, at træerne har optimale vækstbetingelser og skudstrækningen er netop nu på sit højeste.

Vækstregulering

I modsætning til sidste år har maj måned i år budt på en del nedbør. Nedbøren kombineret med stigende temperaturer giver gode vækstforhold for...

12.06.2019 - Skov

Status for ædelgranbarkbillens yngel medio juni 2019

Ædelgranbarkbillens larver er i fuld gang med at æde sig store inde under barken på nobilis og andre ædelgranarter