Velkommen til Skovdyrkerforeningen Syd

I Skovdyrkerforeningen Syd er det vores hovedopgave at rådgive i driften af de enkelte ejendomme.

Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål - nu og i fremtiden.

Lokale nyheder

02.03.2020 - Syd

Oplæg om skovbrug, klima og biodiversitet.

Afholdes onsdag d. 4. marts i Tårnværelset på Økolariet i Vejle fra kl. 20-22.

20.01.2020 - Syd

OPFØLGNINGSKURSUS vedr. sprøjtecertifikat/bevis.

Loven kræver, at du hvert 4. år skal på et opfølgningskursus vedr. dit sprøjtecertifikat/bevis.

30.10.2019 - Syd

Referat Generalforsamling 2019

Onsdag d. 23. oktober 2019 afholdt Skovdyrkerne SYD generaforsamling på Sønderjysk Landboforeningen i Vojens.

30.09.2019 - Syd

Indkaldelse og dagsorden til årets generalforsamling samt årsregnskab 2018/19.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Syd onsdag den 23. oktober 2019, kl. 19.00 hos Sønderjysk Landboforening,...

18.09.2019 - Syd

Sådan forarbejdes nåletræet.

God opbakning til sommerudflugten d. 28 august 2019. Afholdt hos Dansk Træemballage i Ribe (DTE).

Dyrkningsaktuelt

Rødel kan løsne køresålen i kørespor
01.04.2020 - Skov

Rødel som biologisk grubetand

Kombinationen af vandmættet jord og kørsel med maskiner giver dybe spor. Rødel virker som biologisk gruber ved at løsne komprimeret jord og genskabe...

Forårets arbejde i juletræerne

I foråret kan juletræsdyrkeren med fordel udføre en række opgaver i sine kulturer. Nedenfor giver vi et bud på de opgaver, det kan være relevant at...

Husk at få tyndet og opstammet klippegrøntkulturene

Med et forventet underforsynet marked for nobilis klippegrønt i de kommende år er der nu et ekstra incitament til at få plejet sine...

Udbringning af gødning

Svovlsur ammoniak og urea må ikke udbringes oven på jorden efter 1.april uden efterfølgende nedfældning.

Husk fremkommeligheden i din nobiliskultur

Husk at gøde dine klippegrøntskulturer og overvej udkørslen

I den højproduktive periode medfører klipning af nobiliskulturer et tab af næringsstoffer svarende til op til 250 kg NPK 21-3-10 pr. ha. Dette tab...

Dansk bøg er bla. ramt af de lukkede kinesiske savværker
19.02.2020 - Midt

Coronavirus holder savværker i Kina lukkede

Udbruddet af Coronavirus har nu også indflydelse på eksporten af træ til udlandet.

11.02.2020 - Skov

Skovene klarede stormvejret

Broer lukkede og færger blev indstillet – men skovene blev stående. Skovdyrkerne har gjort billedet op efter søndagens stormvejr.

Hurtigere og lettere læsning af lastbiler

Hos Skovdyrkerne har vi i denne sæson forsøgt os med en smallere udgave af den traditionelle CT-palle. Erfaringerne er generelt gode. Læs med og se...

Fordyret oparbejdning bliver en større og større udfordring mange steder

Klippegrøntsæson 2019

Fornuftig sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i sæson 2019