Velkommen til Skovdyrkerforeningen Syd

I Skovdyrkerforeningen Syd er det vores hovedopgave at rådgive i driften af de enkelte ejendomme.

Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål - nu og i fremtiden.

Lokale nyheder

22.12.2017 - Syd

Glædelig Jul og Godt Nytår

Skovdyrkerne Syd ønsker alle sine medlemmer, kunder og samarbejdspartnere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

08.11.2017 - Syd

Flot fremmøde ved årets generalforsamling

Onsdag d. 25. oktober afholdte Skovdyrkerne Syd ordinær generalforsamling på Røde Kro i Rødekro.

18.10.2017 - Syd

Husk tilmelding til generalforsamling d. 25. oktober.

Husk, at tilmeldingen til generalforsamlingen skal ske senest fredag d. 20. oktober.

02.10.2017 - Syd

Rettelse i indkaldelse til generalforsamlingen

Beklageligvis har der sneget sig en fejl ind under 6. punkt i indkaldelsen.

02.10.2017 - Syd

Beretning og regnskab 2016/17

Beretning og regnskab for regnskabsåret 2016/17 kan læses ved at klikke på nedenstående link.

Dyrkningsaktuelt

11.12.2017 - Skov

Hvornår kommer der en afgørelse?

I sensommeren var der stor interesse for at indsende ansøgning om tilskud til blandt andet skovrejsning og læplantning. I forbindelse med...

Oparbejdning af juletræer

Denne uge markerer starten på juletræssæsonen og Green Product har allerede leveret de første træer i Tyskland. Selvom priserne i år er lave er...

Mulighed for en alternativ jul

Juletræer af pap - et alternativ?

En byrådskandidat for partiet Alternativet ønsker den danske juletræproduktion udfaset, og de levende juletræer erstattet af alternative produkter

Pallelæsning af klippegrønt
18.10.2017 - Dyrkningsaktuelt

Klippegrøntsæsonen er godt i gang

Klippesæsonen har nu været i gang i knap en måned, og der er godt gang i salg og oparbejdning.

11.10.2017 - Natur og vildt

Nu har du mulighed for at få justeret Natura2000 udpegningen.

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller...

ConShape evaluering

Nu er topskudsvæksten i juletræerne stoppet helt og vi kan begynde at evaluere på, hvordan topskudsbehandlingen har virket. Generelt har effekten af...

Skovfoged H. C. Graversgaard holder indlæg om FKL på NORDGENs konference i Silkeborg i august 2017
01.10.2017 - Nyheder

’Forceret Kvalitets Løvtræ’

Skovfoged H.C: Graversgaard fra Skovdyrkerne holdt indlæg på en nordisk skovkonference i Silkeborg

28.09.2017 - Nyheder

Flishugning i de levende hegn ønskes begrænset

Danmarks Naturfredningsforening råber vagt i gevær. De mener, at ’landskabets grønne korridorer ryger i flismaskinen’ og ønsker dem beskyttede. Men...

27.09.2017 - Natur og vildt

Ny abonnementstjeneste – www.dinnatur.dk

Ny gratis tjeneste gør det nemmere for lodsejere at følge kommunernes §3-udpegninger.