Generalforsamling 2018

19.11.2018

Onsdag d. 24 oktober 2018 afholdte Skovdyrkerne SYD generalforsamling på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld.

Formand Frede Andersen fremhævede at foreningen er inde i en positiv udvikling, hvor der er ro på personale siden, og en sund udvikling i økonomien. Det forgange år er især brugt på at optimere de interne processor.  Desuden takkede han Skovfoged Jacob Ensig-Karup, der gik på pension d. 30/6 2018,  for en engageret og flittig indsats gennem de mange års ansættelse.

 

Vejret har været en stor udfordring i 17/18 men på trods af dette, har  der været en høj aktivitet på alle forretningsområder, med undtagelse af pyntegrønt, hvilket har påvirket resultatet positivt.

 

Beretning og regnskab for året 2017/18 blev godkendt af forsamlingen. Der blev godkendt uændrede kontingentsatser for 19/20. Årsrapporten kan ses på hjemmesiden, under lokale nyheder.

 

Bestyrelsesmedlem Lene Frankov afgik, og formanden takkede for mange års ihærdigt arbejde. Lene erstattes af Børge Jensen. Samtidig modtages genvalg til Frede Andersen, Poul Ejnar Jochumsen og Thomas Ørting Jørgensen.

Suppleanter valgt Stefan Lyager og Niels Risager Uth.

Genvalg til statsautoriseret revisor Allan Schøne E&Y.