Har du haft stormfald?

 

Stormfaldet er blevet anerkendt

Stormrådet har på sit møde d. 16. januar afgjort, at de to stormfald  – henholdsvis den 28. oktober og den 5. december – er af en størrelse, der udløser forsikringsdækning og genplantningsstøtte. Der er link til Stormrådets pressemeddelelse her. 

 

Minimum 0,5 ha af din skov skal være omfattet af stormfald

Din skov skal naturligvis være forsikret mod stormfald, men for at forsikringen kan træde i kraft, og du kan få tilskud til oprydning og gentilplantning, skal din skov have minimum 0,5 ha der er omfattet af stormfald.

 

Vigtige tidsfrister

-Anmeldelse af stormfald til forsikringsselskabet skal foretages senest 15. marts 2014.

-Ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning skal foretages senest 1. februar 2015.

 

Skovdyrkerne Syd er til for at hjælpe dig

Hos Skovdyrkerne står vi klar til at bistå og guide dig igennem hele processen frem mod en reetablering af din skov. Dette gælder både papirarbejdet med anmeldelse af stormfaldet til forsikringen og ansøgning om tilskud gentilplantning, samt  det praktiske arbejde med oprydning og gentilplantning.

 

Hvad skal jeg gøre?

Har du ikke allerede gjort det, så er det i første omgang vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter vores kontor eller din lokale skovfoged (klik på dette link for kontaktoplysninger), og gør os opmærksom på dit stormfald.

Har du haft stormfald i et omfang, der giver adgang til udbetaling fra din stormfaldsforsikring og dermed mulighed for ansøgning om tilskud til gentilplantning, har vi brug for at du efter samråd med din lokale skovfoged, udfylder, underskriver og indsender vores aftalegrundlag om stormfald (se nedenfor).

Den skal indsendes på email: Syd@remove-this.skovdyrkerne.dk eller med almindelig post til Skovdyrkerforeningen Syd, Brejning Søndergade 26, 7080 Børkop.

 

Tilskud til gentilplantning - regler, vejledning og skema

Naturstyrelsen skal snarest som følge af afgørelsen udarbejde en vejledning, der kommer til at indeholde regler, betingelser, tilskudssatser, et anmeldelsesskema m.v. Vi vil orientere om dette her på hjemmesiden, så snart det er på plads. 

 

Vigtige dokumenter:

Aftalegrundlag Skovdyrkerne Syd

Forsikringsbetingelser.