Bjørslev Plantage

Jagt og naturoplevelser i særklasse. Udbud af varieret skovjagt (494 ha).

1. Bjørslev - introduktion

På grund af ejerskifte foreligger nu en sjælden mulighed for at leje jagten på en af Midt- og Vestjyllands mest naturskønne plantageejendomme. Med sin beliggenhed på kanten af Skovbjerg bakkeø rummer Bjørslev et spændende, kuperet terræn med markerede smeltevandsslugter og stor højdevariation – der er 50 m fra det højeste til det laveste punkt på ejendommen. Kombineret med en landskabsmosaik, der omfatter tæt nåleskov, gammel højskov, overdrev, enge, moser, dyrkede arealer og vand flere steder på ejendommen giver det Bjørslev en helt anderledes fremtoning end den typiske hedeplantage.

Bjørslev Plantage (496 ha) beliggende som den eneste større, samlede skovejendom mellem Boris og Birkebæk-komplekset.
Bjørslev Plantage (496 ha) beliggende som den eneste større, samlede skovejendom mellem Boris og Birkebæk-komplekset.

2. Jagt og vildt

Frem til 2018 har der været et mangeårigt konsortium. I perioden 2018-2020 har der været et mindre konsortium med et begrænset jagttryk. De historiske afskydningstal har derfor begrænset interesse.

Status er forår 2020:

 • En meget stærk råvildtbestand.
 • Bjørslev er ikke en kerneejendom for kronvildt - men aktiviteten er stigende og henover foråret har flere mindre og mellemstore rudler været ret faste.
 • Bjørslev rummer et fortrinligt sneppeterræn.

3. Udbud af jagt - vilkår

Ny ejer ønsker at udvikle jagten i Bjørslev i samarbejde med jagtlejer. Det kan ske i regi af én enkelt liebhaver eller et konsortium - evt. to samarbejdende konsortier.

Fra skovens side indebærer udviklingsplanen bla. opgradering og fornyet anlæg af vildtagre, samt fokus på vildtvenlig skovdrift. Der vil i den forbindelse blive investeret betydeligt i nye kulturanlæg, der i løbet af en kort årrække vil give attraktive tykninger for vildtet.

Kombinationen af den naturlige variation på ejendommen og et koncentreret fokus på at skabe skjul og højere fødeudbud vil øge terrænets bæreevne. Dertil vil en afbalanceret og bæredygtig jagt øge vildtbestanden - og dermed på sigt afskydningen.

Jagttryk, afskydning samt den praktiske udførelse af vildtplejen kan drøftes med den rette jagtlejer, men udgangspunktet er følgende vilkår:

 • Jagten udlejes i en 5 årig periode fra 1. september 2020.
 • Jagt afvikles efter Vildtforvaltningsrådets jagtetiske regler.
 • Forvaltningsmålet er en forøget kronvildtbestand - hensigten er at ramme et balancepunkt med en passende kronvildtbestand, hvor råvildtet stadig trives.
 • Der afholdes maksimalt 4 fællesjagter.
 • Der skydes ikke kronhind.
 • Der udlægges forstyrrelsesfri zone (47 ha), hvor der ikke drives jagt og hvor driftsmæssig forstyrrelse holdes på et minimum.
 • Udgangspunktet for vildtplejen er, at jagtlejer forestår anlæg og pleje af vildtagre samt fodring i aftalt omfang. Alternativt kan udlejer tilbyde at udføre opgaverne inden for rammerne af et aftalt budget.
 • Reviret er jagtklar og fuldt møbleret med 43 tårne og stiger samt jagthytte.
 • Hvis det ønskes, er der tillige mulighed for at leje den gamle skovfogedbolig - naturskønt beliggende og i god stand - efter særskilt aftale.

4. Udbud af jagt - økonomi

Prissætningen afhænger af aftalerne om den samlede pakke:

 • Position 1) Jagtleje incl. tårne - stiger - hytte
 • Position 2) Vildtpleje - vildtagre og fodring
 • Position 3) Evt. udleje af skovfogedhus

Som udgangspunkt vil forhandlinger blive indledt med højestbydende seriøse byder til et prisniveau på position 1) på ikke under 250.000.- DKK pr. år.

5. Yderligere oplysninger - henvendelse og proces

Bilag med jagtetiske regler, skovkort, kort der viser placering af tårne og stiger findes herunder; 

Initierer fildownloadBilag 1 - De jagtetiske regler.pdf

Initierer fildownloadBilag 2 - Bjørslev - placering af skydetårne m.v.pdf

Initierer fildownloadBilag 3 - Bjørslev - hus og tårne m.v.pdf

Initierer fildownloadBilag 4 - Bjørslev - jagtkort.pdf

Initierer fildownloadBjørslev Skovkort A3 1_11000.pdf

Initierer fildownloadBjørslev Skovkort Farver A3 1_11000.pdf

Initierer fildownloadBjørslev Skovkort ORTO A3 1_11000.pdf

Skriftlig henvendelse kan ske til mailadressen jagt@remove-this.skovdyrkerne.dk.

Alle seriøse henvendelser vil blive besvaret med udsendelse af et udkast til en jagtlejekontrakt, der samtidig fungerer som tilbudsgrundlag.

Skoven er åben efter naturbeskyttelseslovens regler - færdsel til fods og på cykel på anlagte veje i dagtimerne.

Besigtigelse herudover - herunder kørsel i skoven i bil - er kun mulig efter forudgående aftale.