12.03.2020 - Vest

AFLYST - Foredrag om Danmarks skove, nu og i fremtiden

Foredraget i aften (12. marts) på Holstebro bibliotek er aflyst. Vi satser på at afholde arrangementet når det hele er drevet over.

05.03.2020 - Vest

Har du modtaget en anmodning fra Danmarks Statistik?

Danmarks Statistik har netop udsendt anmodninger om indberetning af hugst og skovarealer for året 2019. Statistikken belyser udviklingen i hugst og skovarealer. Du skal indberette arealer med skov samt hvor meget råtræ og flis der er skovet i kalenderåret. Indberetningen er lovpligtig og alle oplysninger behandles fortroligt og alene til statistiske formål. Vil du gerne have konsulentbistand til at udarbejde din indberetning, skal du hurtigst muligt tage fat i kontoret på 96101096 eller...Læs mere...

29.01.2020 - Vest

Bestilling af gødning til foråret 2020

Om lidt er det forår og så er det tid til gødskning af juletræer og pyntegrønt. Læs mere...

19.12.2019 - Vest

Glædelig jul og godt nytår

Den travle sæson er ved at lakke mod enden og vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Om lidt vender lyset tilbage og forårets plantninger skal planlægges og bestilles.Læs mere...

25.10.2019 - Vest

Skiftedag i formandskabet - Per Kamp takkede af efter 11 år som formand

Skovdyrkerne Vestjyllands 33. ordinære generalforsamling blev afholdt i Skarrildhus. De tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og Per Kamp valgte at give formands-stafetten videre til Jørn Bertelsen. Læs mere...

01.09.2019 - Vest

Årsberetning og regnskab er på vej til dig!

Med det kommende nummer af Skovdyrkeren har vi vedlagt årsberetning og regnskab for regnskabsåret 2018-19, samt en boggave. Læs mere...

30.08.2019 - Vest

Husk sorteringsmøde den 11. september

Onsdag den 11. september afholder vi efterårets sorteringsmøde og arrangementet er åbent for alle. Vi ser på de salgsklare kulturer og vi fokuserer på at gennemgå markedet og markeringslinien for den kommende sæson.

22.08.2019 - Vest

Snudebillerne er retur! Tjek dine unge nåletræskulturer.

Vi har netop observeret en opformering af snudebiller i nyplantningerne. Læs mere...

Skovdyrkernes temaaften om skovrejsning fandt sted ved Hans Ølgaard - Værten fortæller her om ejendommen (foto Katrine Bang Hauberg)
24.05.2019 - Vest

Stor interesse for skovrejsning

Temaaften om skovrejsning blev afholdt ved Hans og Joan Ølgaard, der sidste forår fik plantet godt 10 hektar skov med tilskud. Trods den historiske tørke sidste sommer, stod kulturerne flotte og komplette, takket være en omhyggelig plantning, grundig renholdelse og et par strategiske vandinger.

Juletræsskovfoged Johan Stubkjær Madsen
15.05.2019 - Vest

God erfaringsudveksling i juletræerne

Tirsdag den 14. maj 2019 mødte godt 40 forventningsfulde juletræsproducenter op til forårets medlemsarrangement i juletræerne. Vejret var perfekt med høj himmel og tørvejr.

11.05.2019 - Vest

Skovdyrkerne i skoven med Landbrugsavisen

Her har du Skovdyrkernes vurdering af typografsituationen,- her primo maj 2019.Læs mere...

Billedet er fra en tidligere markvandring i juletræerne.
03.05.2019 - Vest

Kommende medlemsarrangementer

Foråret byder på to medlemsarrangementer. Tilmeld dig allerede i dag!Læs mere...

Sørg for at bekæmpe algevækst i juletræerne. Det gøres nu,- i det tidlige forår. Kontakt Skovdyrkerne.
04.04.2019 - Vest

Vinduet for at bekæmpe alger lukker snart

Vi opfordrer alle juletræsproducenter til at udvise rettidig omhu – og gøre hvad man kan for at få bekæmpet alger i juletræerne nu. Ved udspring er det for sent.Læs mere...

Torsdag den 23. maj kan kan du komme på markvandring og høre mere om skovrejsningsordningen og mulighederne for at plante med og uden tilskud.
21.03.2019 - Vest

Kom til temaaften om skovrejsning

Der er stor interesse for at plante skov med tilskud. Vi har derfor arrangeret en temaaften torsdag den 23. maj om emnet. Arrangementet er for alle, der ønsker at udvide skovarealet og for potentielle nye skovejere, der ønsker at tilplante landbrugsjord.Læs mere...

22.02.2019 - Vest

Nyt fra juletræsskovfogederne

Vi har observeret en del problemer med algevækst i juletræerne. Mens træerne i vinterdvale er det optimalt at håndtere algeproblemerne,- dvs. marts måned er et godt tidspunkt at håndtere problemet. Herunder kan du hente vores nye faktablad og læse lidt mere om hvordan du kommer algerne til livs. Husk i øvrigt at tilmelde dig forårets markvandring i juletræerne.Læs mere...

Viser resultat 1 til 15 af 198