08.01.2018 - Vest

Bestilling af organisk gødning til dine juletræer.

Bemærk: Bestilling inden 21. januar for fælleskøb og - distribution.Læs mere...

02.01.2018 - Vest

Godt nytår!

Skovbruget kommer godt ind i det nye år,- med et gunstigt træmarked med stor efterspørgsel efter de fleste effekter er vores skovfogeder ved at planlægge den kommende skovningsrunde. Læs mere...

27.10.2017 - Vest

God stemning ved årets generalforsamling

Skovdyrkerne Vestjyllands 31. ordinære generalforsamling blev afholdt i Skarrildhus. Der var fuldt hus og stemningen var god. Læs mere...

29.09.2017 - Vest

Lysåbne arealer,- et aktiv for natur og vildt

Variation er nøgleordet når du som skovejer vil optimere forholdene for natur og vildt... og her er de lysåbne arealer et vigtigt element. Læs mere...

22.09.2017 - Vest

Har vi nået et vendepunkt?

Godt 30 interesserede juletræsproducenter mødte op til sæsonens sorteringsmøde. Her blev markedssituationen drøftet og der var mulighed for at se en markeret kultur.Læs mere...

09.09.2017 - Vest

Jubilæumsekskursion i det lunefuld septembervejr

Fredag den 8. september samledes henved 150 medlemmer, samarbejdspartnere, kollegaer og familie for at markere Skovrider Michael Gehlerts 25 års jubilæum.Læs mere...

16.08.2017 - Vest

Personale og organisation

Vi har benyttet sommeren til at forstærke organisationen med nye medarbejdere. Efter at første fase af vores nye organisationsplan - der bl.a. lancerede et nyt og mere fokuseret juletræsteam med færre sideordnede opgaver - nu er fuldt implementeret, er vi klar til at udrulle anden fase.

11.08.2017 - Vest, Nord-Øst, Midt, Syd, Øerne

Vil du kontaktes af Skovdyrkernes læplantningskonsulent?

Tilskudsordningen til plantning af læhegn og småbiotoper er blevet mere fordelagtig.Læs mere...

28.06.2017 - Vest

Hold fortsat øje med snudebillerne

En af vores skovfogeder har netop observeret aktive snudebiller i en kultur, der er behandlet i foråret 2017. Det tyder således på at effekten af sprøjtningen kan være aftaget! Det er derfor fortsat vigtigt at holde øje med snudebillerne i de nyplantede kulturer. Læs mere...

07.06.2017 - Vest, Foreninger

Skal vi lave din skovrejsningsansøgning?

Sidste år kom der en ny skovrejsningsordning – den samme ordning åbner nu igen den 3. Juli i år og ved Skovdyrkerne er vi klar til at tage fat i de mange ansøgninger.Læs mere...

11.05.2017 - Vest

Bedre arealudnyttelse giver bedre bundlinie.

Godt 50 medlemmer var mødt op til årets første markvandring i juletræerne. Denne gang hos Rasmus Jensen, Løvstrup Plantage. Skovdyrkernes 'nye' juletræsteam skovfogederne Emil Poulsen og Johan Stubkjær havde tilrettelagt aftenens program.

19.04.2017 - Vest

Hold øje med snudebiller i dine nyplantninger!

De første snudebilleangreb er observeret i det vestjyske og flere er sandsynligvis på vej. Men hvad skal man se efter? Og hvad kan man gøre?Læs mere...

10.04.2017 - Vest

Personalia

I forbindelse med omorganisering - blandt andet skovfoged Johan Stubkjær Madsens indtrædelse i juletræsteamet - har vi valgt at ansætte skovfogedassistent Jan Hollænder Christensen. Læs mere...

14.03.2017 - Vest

Husk maskindemo fredag d 17. marts

Der er stigende interesse for at få fjernet rødderne efter flere omdrifter af juletræer, inden den næste kultur anlægges. Danske Juletræer og Skovdyrkerne vil gerne udbrede kendskabet til de tekniske muligheder og give medlemmerne muligheden for at se maskinerne i aktion.

06.03.2017 - Vest

Personalia

Vi har haft skiftedag på kontoret. Gitte Birck Jensen valgte, efter 5 års ansættelse, at søge nye udfordringer - og er afløst af Pia Rasmussen, som allerede er tiltrådt primo marts. Pia er lokal - hun kommer fra Struer, hvor hun er bosiddende med mand og børn. Pia kommer fra en stilling som bogholder i et byggefirma og er derfor fortrolig med både praktisk drift og projektstyring.  Tag godt imod Pia.Læs mere...

Viser resultat 1 til 15 af 170