16.08.2017 - Vest

Personale og organisation

Vi har benyttet sommeren til at forstærke organisationen med nye medarbejdere. Efter at første fase af vores nye organisationsplan - der bl.a. lancerede et nyt og mere fokuseret juletræsteam med færre sideordnede opgaver - nu er fuldt implementeret, er vi klar til at udrulle anden fase.

15.08.2017 - Vest

Markering af 25 års jubilæum - Skovrider Michael Gehlert

Skovrider Michael Gehlert har til september arbejdet for Skovdyrkerne Vestjylland i 25 år - ret præcist halvdelen af sit liv. Læs mere...

11.08.2017 - Vest, Nord-Øst, Midt, Syd, Øerne

Vil du kontaktes af Skovdyrkernes læplantningskonsulent?

Tilskudsordningen til plantning af læhegn og småbiotoper er blevet mere fordelagtig.Læs mere...

28.06.2017 - Vest

Hold fortsat øje med snudebillerne

En af vores skovfogeder har netop observeret aktive snudebiller i en kultur, der er behandlet i foråret 2017. Det tyder således på at effekten af sprøjtningen kan være aftaget! Det er derfor fortsat vigtigt at holde øje med snudebillerne i de nyplantede kulturer. Læs mere...

07.06.2017 - Vest, Foreninger

Skal vi lave din skovrejsningsansøgning?

Sidste år kom der en ny skovrejsningsordning – den samme ordning åbner nu igen den 3. Juli i år og ved Skovdyrkerne er vi klar til at tage fat i de mange ansøgninger.Læs mere...

11.05.2017 - Vest

Bedre arealudnyttelse giver bedre bundlinie.

Godt 50 medlemmer var mødt op til årets første markvandring i juletræerne. Denne gang hos Rasmus Jensen, Løvstrup Plantage. Skovdyrkernes 'nye' juletræsteam skovfogederne Emil Poulsen og Johan Stubkjær havde tilrettelagt aftenens program.

19.04.2017 - Vest

Hold øje med snudebiller i dine nyplantninger!

De første snudebilleangreb er observeret i det vestjyske og flere er sandsynligvis på vej. Men hvad skal man se efter? Og hvad kan man gøre?Læs mere...

10.04.2017 - Vest

Personalia

I forbindelse med omorganisering - blandt andet skovfoged Johan Stubkjær Madsens indtrædelse i juletræsteamet - har vi valgt at ansætte skovfogedassistent Jan Hollænder Christensen. Læs mere...

14.03.2017 - Vest

Husk maskindemo fredag d 17. marts

Der er stigende interesse for at få fjernet rødderne efter flere omdrifter af juletræer, inden den næste kultur anlægges. Danske Juletræer og Skovdyrkerne vil gerne udbrede kendskabet til de tekniske muligheder og give medlemmerne muligheden for at se maskinerne i aktion.

06.03.2017 - Vest

Personalia

Vi har haft skiftedag på kontoret. Gitte Birck Jensen valgte, efter 5 års ansættelse, at søge nye udfordringer - og er afløst af Pia Rasmussen, som allerede er tiltrådt primo marts. Pia er lokal - hun kommer fra Struer, hvor hun er bosiddende med mand og børn. Pia kommer fra en stilling som bogholder i et byggefirma og er derfor fortrolig med både praktisk drift og projektstyring.  Tag godt imod Pia.Læs mere...

24.02.2017 - Vest

Intensiveret dyrkningsrådgivning giver bedre juletræer

Grundig markedsinformation og forsigtig optimisme på Skovdyrkernes informationsaften. Præsentation af nyt dyrkningsværktøj til forbedret rådgivning og dokumentation.Læs mere...

Bøgedyrkning i Fanefjord Skov: Bæredygtig skovdrift efter Skovlovens opskrift: Her produceres både træ, biodiversitet og naturoplevelser på det samme areal. Foto: Per Hilbert
07.01.2017 - Nyheder, Vest

Miljøministeriet truer med at nedlægge – ikke skovbruget, men Skovloven!

For at rationalisere lovgivningen inden for naturområdet, er der planer om at fjerne Skovloven og lægge skovene ind under en ny Natur- og biodiversitetslov. Vi er stærkt bekymrede for, at det vil føre til en udviskning af skovenes rolle som træproducenter, og en nedprioritering af skovbruget som erhverv.Læs mere...

05.01.2017 - Vest

Godt nytår!

Skovbruget kommer godt ind i det nye år. Stormen ’Urd’ ruskede i skoven, men gav ikke skader af betydning. Træmarkedet er godt - og med nyt certifikat på bæredygtige arbejdsprocesser for træ og flis ser vi forsigtigt lyst på 2017.Læs mere...

05.01.2017 - Vest

Skovdyrkerne får certifikat på bæredygtig træproduktion!

Skovdyrkerne Vestjylland opnår – som den første skovbrugsvirksomhed herhjemme – et fuldt SBP certifikat efter alle gældende standarder. Overholdelse af kravene i SBP-certifikatet giver en garanti for bæredygtig produktion af flis og energitræ.Læs mere...

23.12.2016 - Vest

Styrkelse af det skovpolitiske arbejde

Skovforeningens politiske arbejde har betydning for alle skovejere, det bør ikke-medlemmer af skovforeningen vide. Derfor bliver det fremover muligt for alle at følge med i foreningens arbejde på skovkredsmøderne.Læs mere...

Viser resultat 1 til 15 af 167