31.05.2018 - Vest

Skovens bedste hold – klar til næste sæson

Efter TeamChef Bo Trads Simonsens afgang her i foråret, har vi været en tur i taktikrummet og er nu klar med en ny holdopstilling, der både indebærer forfremmelser, omrokeringer, en fratrædelse – og ikke mindst velkommen hjem til en stamspiller, der har været en tur i udlandet.Læs mere...

28.05.2018 - Vest

Nu er det muligt at afsætte poppel som emballagetræ

I øjeblikket har råtræindustrien hårdt brug for råtræ. Det betyder at det i øjeblikket er muligt at afsætte poppel som emballagetræ.Læs mere...

24.05.2018 - Vest

Sommerlun markvandring i Skarrild

Torsdag den 24. maj afholdte foreningen forårsmarkvandring i juletræerne. Vejret var perfekt... og stemning og spørgelyst i top.Læs mere...

18.05.2018 - Nyheder, Vest, VidenCenter Landskab

Miljøstyrelsen ændrer praksis mht. afstandskrav i læhegn

Tilskudsordningen til læhegn og småbeplantninger blev sidste år væsentligt ændret og i ordningen var der en række paradoksale afstandskrav. Efter at Landbrugsavisen, med hjælp fra Skovdyrkerne, har stillet skarpt på problemet, har Miljøstyrelsen valgt at ændre praksis.Læs mere...

16.05.2018 - Vest

Nyt fra juletræsskovfogederne

Det er rigtig lunt derude og det giver optimale betingelser for udvikling af ædelgranlus i juletræerne. Herunder kan du læse lidt mere om hvad du skal holde øje med og hvordan du kommer lusene til livs. Husk i øvrigt at tilmelde dig forårets markvandring i juletræerne.Læs mere...

15.05.2018 - Vest

Vellykket skovrejsning i Vestjylland

Skovdyrkeren har været et smut ved en af vore medlemmer i Vestjylland. I det seneste nummer af Skovdyrkeren kan du læse om Birte og Bent. Læs mere...

10.05.2018 - Vest

Landbrugsavisen stiller skarpt på læhegnsordningen

Den 10. maj bragte Landbrugsavisen en artikel om de udfordringer Skovdyrkernes læplantningskonsulent Anders Brøgger Jensen møder ude i felten. I forbindelse med etableringen af et biotopvenligt læhegn står det klart at tilskudsordningen ikke er gennemtænkt på alle fronter.Læs mere...

24.04.2018 - Vest

Snudebillerne er landet! Tjek dine unge nåletræskulturer.

Lunt vejr er godt for snudebillerne og efter en varm weekend med sommerlige temperaturer er snudebillerne for alvor landet.Læs mere...

26.03.2018 - Vest

Det er tid til planlægning af årets forårssprøjtninger og gødskning i juletræerne.

Starten af april er et godt tidspunkt at få gjort status over arbejdet i juletræerne. Træerne er inden længe i vækst, og arbejdet med bundklipning, formklipning, skrotning og pladsskabelse skal helst være på plads inden træernes udspring. Læs mere...

14.03.2018 - Vest

Har vi glemt at dyrke skovene?

Det er emnet på årets skovbrugskonference, der afholdes den 12. april 2018. Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter ved Silkeborg danner rammerne og det er skovskolen der har sammensat indholdet på dagen.Læs mere...

12.03.2018 - Vest

Har du modtaget en anmodning fra Danmarks Statistik?

Danmarks Statistik har de seneste uger udsendt anmodninger om indberetning af hugst og skovarealer for året 2017. Statistikken belyser udviklingen i hugst og skovarealer. Du skal indberette arealer med skov, produktion af juletræer og klippegrønt, samt hugst og salg. Indberetningen er lovpligtig og alle oplysninger behandles fortroligt og alene til statistiske formål. Vil du gerne have konsulentbistand til at udarbejde din indberetning, skal du hurtigst muligt tage fat i kontoret på 96101096...Læs mere...

23.02.2018 - Syd, Midt, Nord-Øst, Vest, Øerne

Invitation til debatmøde om den nye stormfaldsordning

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Skovdyrkerne og HedeDanmark til orienterings- og debatmøde om den nye stormfaldsordning.Læs mere...

08.01.2018 - Vest

Bestilling af organisk gødning til dine juletræer.

Bemærk: Bestilling inden 21. januar for fælleskøb og - distribution.Læs mere...

02.01.2018 - Vest

Godt nytår!

Skovbruget kommer godt ind i det nye år,- med et gunstigt træmarked med stor efterspørgsel efter de fleste effekter er vores skovfogeder ved at planlægge den kommende skovningsrunde. Læs mere...

27.10.2017 - Vest

God stemning ved årets generalforsamling

Skovdyrkerne Vestjyllands 31. ordinære generalforsamling blev afholdt i Skarrildhus. Der var fuldt hus og stemningen var god. Læs mere...

Viser resultat 1 til 15 af 180