24.04.2018 - Vest

Snudebillerne er landet! Tjek dine unge nåletræskulturer.

Lunt vejr er godt for snudebillerne og efter en varm weekend med sommerlige temperaturer er snudebillerne for alvor landet.Læs mere...

26.03.2018 - Vest

Det er tid til planlægning af årets forårssprøjtninger og gødskning i juletræerne.

Starten af april er et godt tidspunkt at få gjort status over arbejdet i juletræerne. Træerne er inden længe i vækst, og arbejdet med bundklipning, formklipning, skrotning og pladsskabelse skal helst være på plads inden træernes udspring. Læs mere...

14.03.2018 - Vest

Har vi glemt at dyrke skovene?

Det er emnet på årets skovbrugskonference, der afholdes den 12. april 2018. Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter ved Silkeborg danner rammerne og det er skovskolen der har sammensat indholdet på dagen.Læs mere...

12.03.2018 - Vest

Har du modtaget en anmodning fra Danmarks Statistik?

Danmarks Statistik har de seneste uger udsendt anmodninger om indberetning af hugst og skovarealer for året 2017. Statistikken belyser udviklingen i hugst og skovarealer. Du skal indberette arealer med skov, produktion af juletræer og klippegrønt, samt hugst og salg. Indberetningen er lovpligtig og alle oplysninger behandles fortroligt og alene til statistiske formål. Vil du gerne have konsulentbistand til at udarbejde din indberetning, skal du hurtigst muligt tage fat i kontoret på 96101096...Læs mere...

23.02.2018 - Syd, Midt, Nord-Øst, Vest, Øerne

Invitation til debatmøde om den nye stormfaldsordning

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Skovdyrkerne og HedeDanmark til orienterings- og debatmøde om den nye stormfaldsordning.Læs mere...

08.01.2018 - Vest

Bestilling af organisk gødning til dine juletræer.

Bemærk: Bestilling inden 21. januar for fælleskøb og - distribution.Læs mere...

02.01.2018 - Vest

Godt nytår!

Skovbruget kommer godt ind i det nye år,- med et gunstigt træmarked med stor efterspørgsel efter de fleste effekter er vores skovfogeder ved at planlægge den kommende skovningsrunde. Læs mere...

27.10.2017 - Vest

God stemning ved årets generalforsamling

Skovdyrkerne Vestjyllands 31. ordinære generalforsamling blev afholdt i Skarrildhus. Der var fuldt hus og stemningen var god. Læs mere...

29.09.2017 - Vest

Lysåbne arealer,- et aktiv for natur og vildt

Variation er nøgleordet når du som skovejer vil optimere forholdene for natur og vildt... og her er de lysåbne arealer et vigtigt element. Læs mere...

22.09.2017 - Vest

Har vi nået et vendepunkt?

Godt 30 interesserede juletræsproducenter mødte op til sæsonens sorteringsmøde. Her blev markedssituationen drøftet og der var mulighed for at se en markeret kultur.Læs mere...

09.09.2017 - Vest

Jubilæumsekskursion i det lunefuld septembervejr

Fredag den 8. september samledes henved 150 medlemmer, samarbejdspartnere, kollegaer og familie for at markere Skovrider Michael Gehlerts 25 års jubilæum.Læs mere...

16.08.2017 - Vest

Personale og organisation

Vi har benyttet sommeren til at forstærke organisationen med nye medarbejdere. Efter at første fase af vores nye organisationsplan - der bl.a. lancerede et nyt og mere fokuseret juletræsteam med færre sideordnede opgaver - nu er fuldt implementeret, er vi klar til at udrulle anden fase.

11.08.2017 - Vest, Nord-Øst, Midt, Syd, Øerne

Vil du kontaktes af Skovdyrkernes læplantningskonsulent?

Tilskudsordningen til plantning af læhegn og småbiotoper er blevet mere fordelagtig.Læs mere...

28.06.2017 - Vest

Hold fortsat øje med snudebillerne

En af vores skovfogeder har netop observeret aktive snudebiller i en kultur, der er behandlet i foråret 2017. Det tyder således på at effekten af sprøjtningen kan være aftaget! Det er derfor fortsat vigtigt at holde øje med snudebillerne i de nyplantede kulturer. Læs mere...

07.06.2017 - Vest, Foreninger

Skal vi lave din skovrejsningsansøgning?

Sidste år kom der en ny skovrejsningsordning – den samme ordning åbner nu igen den 3. Juli i år og ved Skovdyrkerne er vi klar til at tage fat i de mange ansøgninger.Læs mere...

Viser resultat 1 til 15 af 174