Efterse dine bevoksninger for typografbiller

17.02.2019

Det ekstrem tørre sommervejr har medført et efterår og efterfølgende en vinter med usædvanligt mange typografbilleangreb. Typograferne drager fordel af svækkede træer og de søger derfor hen til de dele af skoven, der har været særligt eksponeret og ramt af tørken. Det er typisk bevoksninger, der ikke er beskyttet af skovklimaet og nabobevoksninger.

Er der liv under barken, skal træet skoves og ud af skoven. Ligeledes er det godt at grenknus hugstaffald inden foråret.

Vi vil opfordre alle vores medlemmer til at gå en ekstra tur i skoven og se efter om der er tegn på billeangreb.  Konstaterer du træer, der er døde eller døende, - så vip barken af og se om der er gravegange og laver.

Typografangrebne træer kan ikke reddes, - men spredningen kan hindres ved at skove de angrebne træer og fjerne dem fra skoven, inden billerne bliver flyveklar.

Hvis du overvejer at skove enkelte træer til brænde, så husk at problemet med typograferne er ikke løst når træer er skovet og ligger ved bilfast vej i en stak. Træet skal ud af skoven inden den første sværmning til foråret.

Er du i tvivl om du har et aktivt billeangreb i gang, så kontakt din skovfoged, så I kan gennemgå bevoksningen og lave en plan for at dæmme op for skaderne.

18. februar 2019 - kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk