Medlemmer har mulighed for at rejse ud DFE

26.10.2018

Danish Forestry Extension (DFE) er unik … fordi det vi gør, er det vi siger … og det vi siger er det vi gør … uanset, om vi arbejder i Danmark, i Nepal eller et hvilket som helst andet sted i verden.

Der er mange måder at bidrage til DFEs arbejde som medlem af Skovdyrkerne. Her er det skovdyrkningsfærdigheder såsom værdiforøgende bevoksningspleje,- men det kan også være du kan bidrage med andre erfaringer.

Som Skovdyrkere søger vi konstant at skabe værdi på medlemsejendommene gennem rådgivning og fælles drift. Og som medlem har du mulighed for at gøre en forskel – både lokalt og faktisk også ude i den store den store verden.

Ved Skovdyrkerne Vestjyllands generalforsamling leverede Direktør Flemming Sehested et indlæg om Skovdyrkernes datterselskab Danish Forestry Extension (DFE). Flemming fortalte om lokale forhold og kulturforskelle og de udfordringer det giver i forhold til at aktivere det private skovbrug i aktiv skovdyrkning. Indlægget var fokuseret på de 3 lande; Vietnam, Bosnien og Nepal og det gav et indblik i hvor svært det kan være at dyrke og afsætte skovens produkter når man bokser med ejendomsret og korruption.

Foruden gennemgangen af dannelsen af skovdyrkerforeninger i de tre lande fremhævede Flemming et aktuelt klimaprojekt i Nepal, hvor et partnersamarbejde har muliggjort at de små skovlandbrug kan dyrke et mix af højværdiafgrøde, træ og dyrefoder... og i samme ombæring lave biogas til gaskomfur i stedet for åben ild til madlavning. Det var spændende og velkrydret med billeder.

Flemming Sehested pointerede at det i høj grad er muligt for medlemmer at komme ud til et af de mange projekter som DFE er involveret i og få en oplevelse for livet. Forudsætningen er at man kan og vil bidrage med særlige viden eller kompetencer. Tag fat i Flemming Sehested og hør nærmere, hvis du vil engagere dig i DFE's arbejde.

26. oktober 2018

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk