Snudebillerne er retur! Tjek dine unge nåletræskulturer.

22.08.2019

Vi har netop observeret en opformering af snudebiller i nyplantningerne.

Se efter om snudebillerne har været igang. Det kan hurtigt gå galt.

Det tyder på at virkningen af forårets snudebillebekæmpelse er aftaget og med udsigt til en lun sensommer, startende med en varm weekend, anbefaler vi at se efter om der er sket en opformering af snudebiller i kulturarealerne. 

Snudebiller hænger nøje sammen med hugstaffald fra den gamle bevoksning. Det er vigtigt at du holder øje med de planter du har plantet i år... og sidste år.

Snudebiller æder barken på de små planter og har er de først nået hele vejen rundt - vil planten dø.

Derfor - Er der friske gnav ved rodhalsen, bør du straks tage fat i din skovfoged.