Katrine Bang Hauberg

Katrine Bang Hauberg

Forstfuldmægtig

Mobil 51 55 71 96
kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Geografi

Kontoret i Holstebro.

Baggrund

Katrine er Forstkandidat (2006). Hun har været ansat i Skovdyrkerforeningen Vestjylland siden 2007. Indtil efteråret 2012 fungerede hun som skovfoged med ansvaret for pyntegrøntet i foreningens sydlige geografi.

Katrine har en meget alsidig funktion. Med base på kontoret i Nupark løser hun en række stabsfunktioner. Af primære funktioner kan nævnes:

• Certificering – Ansvar for opretholdelse af certifikater (SBP, PEFC, PEFC CoC)

• Tilskud – Opdatere viden om aktuelle tilskud, samt koordinering af tilskudsrunder

• Myndighedsbehandling – skovlovstilladelser, §3 dispensationer, oprettelse af skovejendomme mm.

• Videndeling – Opsamle og formidle fagligt stof om flis og det åbne land til internt til kollegaer og eksternt til skovejere i regi af Skovdyrkernes VidenCenter Flis og VidenCenter Landskab. Hertil er hun Skovdyrkerne Vestjyllands repræsentant i VidenCenter IT.

• IT – Supporter for korttegning- og aktivitetsplanlægningsværktøjet PlankatMUGO

• Driftsplanlægning – Ansvarlig for udarbejdelse af Grønne Driftsplaner

Herudover løser hun en række kommunikative opgaver såsom:

• Redigere hjemmeside

• Skrive indlæg til medlemsbladet ”Skovdyrkeren”

• Arrangere aktiviteter for medlemmer og kollegaer

• Opsætte grafisk materiale i InDesign