Skovejerens naturlige valg

Udskriv

Naturparcel langs restaureret åløb

Tæt på store skove og stærke vildtbestande - og gennemskåret af et godt fiskevand - ligger en lille frijordsejendom på 6,25 ha med eng og krat.

Den lille naturparcel er frit omsættelig og kan erh­verves af alle.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skovrider Michael Gehlert på telefon 20 48 53 33.

  • Mosearealer kombineret med bevoksninger af pil og krat.
  • Kig ud over engen på den højt liggende del af ejendommen.
  • Mosearealerne er et eftertragtet opholdssted for vildtet.
  • En lille lund giver variation på ejendommen.

Handel med skov

Skovrider Michael Gehlert
Mobil 20 48 53 33
mgh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Fakta om ejendommen


Areal:                                6,25 ha

Mose (4,71 ha)

Eng (1,54 ha)


Bygninger:                           

Ingen


Bopælspligt:                                

Nej


Fredskovspligt                            

Nej