Naturskøn ejendom med robust skovopbygning

Ejendommen er roligt og fredeligt beliggende midt i et skovrigt område - en selvstændig trædesten med kort afstand til store plantager, som Clasonsborg, Skovbjerg og Hesselvig, der alle rummer faste kronvildtbestande.

Med til herligheden hører et engstykke, der afgrænses af et å-løb, der efter naturgenopretningsprojekt i 2013, er ved at udvikle sig til et attraktivt fiskevand for både bækørred og laks.

En fin ejendom i en attraktiv størrelsesklasse - stor nok til at, at der er lidt sammenhæng i både skovdrift og jagt, men ikke uden for økonomisk rækkevidde for den almindelige investor.

Ejendommen er fredskovspligtig og kan erhverves af alle - også i selskabsform.

  • Engen i ejendommens nordlige del giver både mulighed for at se skoven for bare træer, for at vildtet kan fouragere.
  • Adgangsvejen nordfra med de karakteristiske egetræer.
  • Åen er netop genslynget og er ved at udvikle sig til et fantastisk fiskevand.
  • Ejendommen set fra syd,- med store skovfyr der troner.
  • Resultatet af en vellykket skærmstilling – rødgran underplantet med bøg. Både de plantede bøg og den selvsåede rødgran er i god vækst.
  • Nogle steder domineres indtrykket af næsten rene bøgebevoksninger – af god kvalitet efter egnens standard.