Spændende skovejendom med stort potentiale

Velbeliggende skovejendom med bekvem kørselsafstand til Holstebro - kun et ejendomsmæglerstenkast fra et af kronvildtets kerneområder.

En sjældent udbudt ejendom i en attraktiv størrelsesklasse; stor nok til, at der er selvstændig drift i både skov og jagt - og ikke så stor, at den er uden for økonomisk rækkevidde for den interesserede køber.

De senere år er der ført en aktiv skovdrift med fokus på en målrettet konvertering fra gammel, åben højskov til nykulturer og vildtagre. De unge kulturer er anlagt efter intensiv jordbearbejdning og er i god fremvækst. De rummer et spændende træartsvalg - både en del løvtræ og ikke mindst arealer med grandis og douglasgran. Dermed er potentialet på plads for den fremtidige værdiproduktion - samtidig med, at vekselvirkningen mellem tæt ungskov og lysåbne arealer med god foderproduktion vil forbedre skovens jagtlige bæreevne i de kommende år.

Der er udarbejdet et salgsprospekt for ejendommen, som kan fås ved henvendelse til skovrider Michael Gehlert.

  • Moden bøg fra starten af 1900 tallet.
  • Unge blandingsbevoksninger skaber ly og læ til vildtet.
  • Grønne spor i nyplantningerne sørger for foder til vildtet.
  • En af de mellemalderende bevoksninger.
  • Lyngpletter findes flere steder på ejendommen.
  • Der er plads til vildtager eller fodermark.
  • Der er lommer af hugstmodent træ.