Velkommen til Skovdyrkerne Vestjylland

Skovdyrkerne Vestjylland

Vi er din lokale skovdyrkerforening. Medlemskab er ikke en forudsætning for at få rådgivning, men du kan opnå klare medlemsfordele. Søger du rådgivning om dyrkning af din skov kan du her finde din lokale skovfoged eller følge nyhedsstrømmen herunder. 

Nyheder

Oparbejdning af juletræer

Denne uge markerer starten på juletræssæsonen og Green Product har allerede leveret de første træer i Tyskland. Selvom priserne i år er lave er...

Mulighed for en alternativ jul

Juletræer af pap - et alternativ?

En byrådskandidat for partiet Alternativet ønsker den danske juletræproduktion udfaset, og de levende juletræer erstattet af alternative produkter

27.10.2017 - Vest

God stemning ved årets...

Skovdyrkerne Vestjyllands 31. ordinære generalforsamling blev afholdt i Skarrildhus. Der var fuldt hus og stemningen var god.

Pallelæsning af klippegrønt

Klippegrøntsæsonen er godt i gang

Klippesæsonen har nu været i gang i knap en måned, og der er godt gang i salg og oparbejdning.

ConShape evaluering

Nu er topskudsvæksten i juletræerne stoppet helt og vi kan begynde at evaluere på, hvordan topskudsbehandlingen har virket. Generelt har effekten af...

12.12.2017 - Nyheder

En sidste gave inden jul

En overraskende julegave til den skov- eller jagtinteresserede kunne være en antikvarisk bog om et specielt emne. Det kunne også være en ting fra...

Danske bøgekævler på vej til Kina
11.12.2017 - Nyheder

Forbedrede afsætningsmuligheder for...

Vi skrev det for en tid siden, men gentager det her: Der er fin efterspørgsel på alle almindelige effekter i både nåletræ og løvtræ. Har du salgbart...

11.12.2017 - Skov

Hvornår kommer der en afgørelse?

I sensommeren var der stor interesse for at indsende ansøgning om tilskud til blandt andet skovrejsning og læplantning. I forbindelse med...

16.11.2017 - Nyheder

Stormfaldsordningen: Arvesynden er...

Den nye stormfaldsordning gør det nu muligt at tilmelde skoven til ordningen efter et generationsskifte af ejendommen

SKAT har tilsyneladende problemer med at forstå og acceptere skovbrugets specielle forhold. Vi håber, at politikerne vil hjælpe med at give SKAT de nødvendige instruktioner
09.11.2017 - Nyheder

Hobby / erhverv. Vi håber, at...

På Skovforeningens konference for nylig på Christiansborg blev blandt andet skattespørgsmålet taget op. Indlæggene havde blandt andet to vigtige...