Velkommen til Skovdyrkerne Vestjylland

Skovdyrkerne Vestjylland

Vi er din lokale skovdyrkerforening. Medlemskab er ikke en forudsætning for at få rådgivning, men du kan opnå klare medlemsfordele. Søger du rådgivning om dyrkning af din skov kan du her finde din lokale skovfoged eller følge nyhedsstrømmen herunder. 

Nyheder

Pallelæsning af klippegrønt

Klippegrøntsæsonen er godt i gang

Klippesæsonen har nu været i gang i knap en måned, og der er godt gang i salg og oparbejdning.

ConShape evaluering

Nu er topskudsvæksten i juletræerne stoppet helt og vi kan begynde at evaluere på, hvordan topskudsbehandlingen har virket. Generelt har effekten af...

29.09.2017 - Vest

Lysåbne arealer,- et aktiv for natur...

Variation er nøgleordet når du som skovejer vil optimere forholdene for natur og vildt... og her er de lysåbne arealer et vigtigt element.

22.09.2017 - Vest

Har vi nået et vendepunkt?

Godt 30 interesserede juletræsproducenter mødte op til sæsonens sorteringsmøde. Her blev markedssituationen drøftet og der var mulighed for at se en...

Nobilis juletræer

Nye teknikker og mere intensiv dyrkning kan måske vise vej til et større udtag af juletræer i nobilis. Men der er forbehold

Biomasseforsker Claus Felby holder indlæg på konferencen om skovbruget som erhverv på Christiansborg den 12.10.2017
13.10.2017 - Nyheder

Skovbruget er (også) et erhverv!

Det blev understreget på en konference på Christiansborg i går, som fokuserede på ét af bæredygtighedens 3 ben i skovbruget, nemlig produktionen og...

11.10.2017 - Natur og vildt

Nu har du mulighed for at få justeret...

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller...

Bæveren trives fortrinligt i de vestjyske vandløb. Den menes at have potentiale til at brede sig til så godt som ethvert vandløb i Danmark
09.10.2017 - Nyheder

Bæverstriden

I dag starter en retssag, der skal afgøre, om en lodsejer kan få erstatning for de skader, som de af staten udsatte bævere påfører hans ejendom

En ny bog anviser de utallige muligheder, der er for at forbedre naturindholdet på enhver ejendom
03.10.2017 - Nyheder

40% rabat på den store bog om...

Den omfattende bog, som skovbrugsforskeren Christian Nørgaard Nielsen sidste år sidste år udgav i et samarbejde med Skovdyrkerne, sælges i de...

Skovfoged H. C. Graversgaard holder indlæg om FKL på NORDGENs konference i Silkeborg i august 2017
01.10.2017 - Nyheder, Skov

’Forceret Kvalitets Løvtræ’

Skovfoged H.C: Graversgaard fra Skovdyrkerne holdt indlæg på en nordisk skovkonference i Silkeborg