Velkommen til Skovdyrkerne Vestjylland

Skovdyrkerne Vestjylland

Vi er din lokale skovdyrkerforening. Medlemskab er ikke en forudsætning for at få rådgivning, men du kan opnå klare medlemsfordele. Søger du rådgivning om dyrkning af din skov kan du her finde din lokale skovfoged eller følge nyhedsstrømmen herunder. 

Nyheder

Aktuelle Midler

Denne nyhed indeholder informationer om et par aktuelle midler. For forsat at kunne levere de juletræer, kunderne efterspørger, er vi nødt til forsat...

Bredsprøjtning i juletræer

Vinteren har endelig sluppet sit greb og der er forår i luften. Det betyder også at ukrudtet begynder at røre på sig og inden længe vil det være...

26.03.2018 - Vest

Det er tid til planlægning af årets...

Starten af april er et godt tidspunkt at få gjort status over arbejdet i juletræerne. Træerne er inden længe i vækst, og arbejdet med bundklipning,...

14.03.2018 - Vest

Har vi glemt at dyrke skovene?

Det er emnet på årets skovbrugskonference, der afholdes den 12. april 2018. Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter ved Silkeborg danner rammerne og det...

12.03.2018 - Vest

Har du modtaget en anmodning fra...

Danmarks Statistik har de seneste uger udsendt anmodninger om indberetning af hugst og skovarealer for året 2017. Statistikken belyser udviklingen i...

16.04.2018 - Nyheder, VidenCenter Landskab

Husk at få skovtilskud med på...

Hvis du har fået tilsagn om tilskud skal du være særlig opmærksom på om arealerne skal indtegnes digital og anmeldes i fællesskemaet. Det skal gøres...

13.04.2018 - Nyheder

Konference trak fuldt hus

Der var stor opbakning til Skovskolens skovbrugskonference i Silkeborg, hvor flere end 100 branchefolk deltog. Emnet var øget træproduktion fra...

11.04.2018 - Nyheder

Nyt om tilskudsordningerne til skov...

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen afholdte den 11. april et konsulentmøde, hvor de fremlagde status på de aktuelle tilskudsordninger.

03.04.2018 - Nyheder

Skovene skal producere mere træ

Skovskolen sætter fokus på træproduktion fra danske skove. Det sker ved en konference, hvor nye forskningsresultater og erfaringer bliver præsenteret.

20.03.2018 - Nyheder

Skovejere debatterede stormfald med...

Politikere og skovejere diskuterede den nye stormfaldsordning mandag eftermiddag i Kolding. Politikerne Hans Chr. Schmidt (V) og Benny Engelbrecht(S)...