Velkommen til Skovdyrkerne Vestjylland

Skovdyrkerne Vest

Vi er din lokale skovdyrkerforening. Medlemskab er ikke en forudsætning for at få rådgivning, men du kan opnå klare medlemsfordele. Søger du rådgivning om dyrkning af din skov kan du her finde din lokale skovfoged eller følge nyhedsstrømmen herunder. 

Nyheder

Sommerstatus i juletræerne

Der er for alvor vækst i juletræer og det er vigtigt at undersøge, om man er med medhensyn til arbejdet i juletræerne

07.06.2017 - Vest, Foreninger

Skal vi lave din...

Sidste år kom der en ny skovrejsningsordning – den samme ordning åbner nu igen den 3. Juli i år og ved Skovdyrkerne er vi klar til at tage fat i de...

Nipning i juletræer

Har man formklippet sine juletræer, skal man også nippe dem. Det er endeknopperne i øverste grenkrans der skal nippes. Tiden for at nippe juletræer...

ConShape og Pomoxon Extra er nu...

Inden for de sidste par uger er de to nye midler blevet godkendt. Skovdyrkerne er allerede lagerførende i Pomoxon Extra og forventer at være klar til...

11.05.2017 - Vest

Bedre arealudnyttelse giver bedre...

Godt 50 medlemmer var mødt op til årets første markvandring i juletræerne. Denne gang hos Rasmus Jensen, Løvstrup Plantage. Skovdyrkernes 'nye'...

07.06.2017 - Skov, VidenCenter Landskab, Dyrkningsaktuelt, Nyheder

Få tilskud til din skovtilplantning

Drømmer du om mere natur og skov på din ejendom? - så er der gode muligheder for at komme i gang. Skovrejsningsordningen er revideret og det kan gøre...

07.06.2017 - Nyheder

Løse hunde i skovene

Her først på sommeren er der masser af folk i skovene. Nogle har hunde med, og nogle lader dem rende frit. Hvad gør man?

Den smukke Rosa rugosa er blevet et problem, især langs landets strande. Men man kan tvivle på, at det er muligt at udrydde den.
01.06.2017 - Nyheder

Forbud mod handel med populære...

EU’s kamp mod invasive dyr og planter betyder, at vi kan forvente et forbud mod at handle med bl.a. hybenrose og glansbladet hæg

08.05.2017 - Nyheder

Tilskud til skovrejsning kan ansøges...

Der er afsat midler til at plante ny skov,- hvordan disse skal prioriteres og fordeles er beskrevet i den nye "vejledning om tilskud til privat...

Skadedyr i juletræerne

I weekenden meldes der om op mod 20 grader. Vi forventer, at det vil sætte gang i skadedyrene, især miderne. Samtidig kommer det også nærmere at...