Bliv medlem nu - og få gratis konsulentbesøg

Den lokale forankring kombineret med den store virksomheds styrke

Når du melder dig ind hos Skovdyrkerne, bliver du medlem af en lokal forening. Foreningen har sin egen bestyrelse, sin egen økonomi og sit eget fast tilknyttede personale, der er kendt med de lokale forhold.

En indmeldelse kan blive begyndelsen til et varigt samarbejde, hvilket også vil være til gavn for skoven, som har bedst af, at der holdes en linie i driften fra år til år.

Hvad betyder det landsdækkende fællesskab?

Ved indmeldelsen bliver du også medlem af hovedforeningen De Danske Skovdyrkerforeninger, hvor de lokale foreninger samarbejder. Det betyder, at du kan nyde godt af den videndeling og den specialisering, der er mulig i en organisation med mere end 75 skovfolk spredt over landet.

Din skovfoged kan altid trække på den dygtigste specialist blandt kollegerne, og den landsdækkende organisation betyder samtidig, at enhver medarbejder har et bagland, der hele tiden forsyner ham med den nyeste viden om dyrkning, tilskudsordninger, ny lovgivning m.m.

Ud over det tværgående arbejde med videndeling og efteruddannelse sørger samarbejdet for en lang række opgaver lige fra  fælles indkøbsordninger, den fælles hjemmeside, det fælles medlemsblad m.m. - til vor påvirkning af skovforskningen og branchens politiske rammevilkår.

Du kan læse mere om fordelene ved at være medlem i menuen.   

Kontakt den lokale skovdyrkerforening og få mere at vide

Find den lokale forening ved brug af kortet øverst til højre. Her kan du få dit første rådgivningsbesøg, og her kan du få svar på, hvordan du bliver medlem.

Hvis du er interesseret i medlemskab, så udfyld nedenstående og vi kontakter dig.

tnt@skovdyrkerne.dk

Kontonummer i pengeinsituttet

Supplerende oplysninger/ydelser : (sæt kryds)