Hvilke ydelser får du som medlem

Medlemmer i en skovdyrkerforening kan trække på en lang række ydelser. Nogle er indeholdt i kontingentet, andre må tilkøbes.

Kernen - eller udgangspunktet - er altid den uvildige rådgivning. Hvad skal der gøres i skoven, og hvordan. Denne rådgivning kan følges op af arbejdsudførelse og handelsydelser, hvis det ønskes. Der tages i alle tilfælde afsæt i en vurdering af, hvordan ejendommens driftsmålsætning bedst tilgodeses.

Rådgivningsbesøget

Et medlemsskab inkluderer jævnlige rådgivningsbesøg på ejendommen. Hyppigheden afhænger af, hvor stor skoven er, og hvor mange aktiviteter, der foregår. Det vil sige, hvor stort behovet er.

Et vist mål af rådgivning er indeholdt i kontingentet, resten tilkøbes efter timetakst.

Ejendomme med juletræer har normalt et større rådgivningsbehov. En del af vore foreninger har et særligt abonnement for juletrædyrkere.

Større skovejendomme indgår ofte specialaftaler, der præcist dækker det konkrete behov for rådgivning.

Rådgivningen dokumenteres

Ved et rådgivningsbesøg udarbejdes normalt en besøgsrapport med handlingsplan frem til næste besøg.

Rådgivningen kan fx omfatte fastlæggelse af afdrifter eller andre foryngelsesarealer, kulturplaner, planer for kulturrenholdelse, skadedyrsbekæmpelse eller gødskning, planer for vand- og vejvedligeholdelse samt måske udvisning af træ til hugst.

Tag telefonen eller klik ind på hjemmesiden

Som medlem har du fri adgang til telefonrådgivning – f.eks. når der skal diskuteres aktuelle emner som renholdelse og skadebilleder. 

På den del af vor hjemmeside, som vi kalder DyrkningsInfo, finder du en lang række faglige artikler om skovdyrkning, juletræer, klippegrønt og natur- og vildtpleje – men også fx vejledninger om sprøjtemidler.

Særlig rådgivning

Vi bistår ofte i vurderingsopgaver og myndighedsbehandling, samt ansøgning om tilskud - et område hvor vi besidder særlig kompetence. 

Temaaftener og medlemsblad

De lokale foreninger afholder med mellemrum temaaftener eller skovvandringer med forskellige temaer. På skovvandringerne besøger man spændende ejendomme, der har noget interessant at fremvise. Det kan være andre medlemsejendomme, men det kan også være hos ikke-medlemmer.

Ved sådanne lejligheder får du mulighed for at drøfte problemerne med andre skovejere eller juletræsdyrkere, og vor erfaring er, at der ved disse arrangementer skabes en række relationer, som efterfølgende kan give inspiration til den hjemlige drift

Som medlem får du vort blad 'Skovdyrkeren' med aktuel information om relevante emner. Bladet indeholder både generelt og lokalt stof fra netop dit område.

Pyntegrøntklubber

I nogle foreninger er der pyntegrøntklubber, som man kan melde sig ind i mod et ekstra kontingent. Her er der arrangementer specielt for dem, der arbejder med juletræer og klippegrønt. I nogle foreninger følger der også ekstra rådgivning eller varsling om lus eller andre skadedyr eller andet med.

Indsigt og indflydelse

Sidst, men ikke mindst, får du som medlem i en skovdyrkerforening indsigt i og indflydelse på den virksomhed, du har valgt at samarbejde med vedrørende din ejendomsdrift.

Du har foreningens regnskab til rådighed, du kan møde op på den årlige generalforsamling og stille forslag. Ja - du kan stille op til bestyrelsen for derved at få direkte indflydelse på foreningens drift og udvikling.

Som du ser, er der mange gode grunde til at vælge en skovdyrkerforening som samarbejdspartner. Eftersom foreningerne er selvstændige - indenfor det fælles koncept - er der nuancer i ydelser og priser mellem de forskellige foreninger.

Du kan høre mere ved at tage fat i din lokale forening. Den finder du ved at gå ind på kortet øverst til højre.