Forsikringer

Selv om det til stadighed er en vigtig bestræbelse at reducere de faste omkostninger på ejendommene, skal det nødigt ske på bekostning af en betryggende forsikring.

Risikoen for, at skoven brænder eller vælter i stormvejr, er måske ikke stor - men sker det, er konsekvenserne alvorlige. Store værdier kan gå tabt, og omkostningerne til gentilplantning, som man de fleste steder er forpligtiget til i medfør af Skovloven, er betragtelige.

Skovdyrkerforeningerne tilbyder to forsikringer - nemlig Skovbrandforsikring og Basisforsikring mod stormfald. Læs mere om forsikringerne herunder.


Skovbrandforsikring

Basisforsikring
mod stormfald

Lovpligtige oplysninger:

  • De Danske Skovdyrkerforeninger F.M.B.A. er Åbner eksternt link i et nyt vindueregistreret som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet
  • Skovdyrkernes ansatte modtager ikke provision for salg af forsikringer