Skovbrandsforsikring for medlemmer

Medlemstilbud

Til vores medlemmer har vi en aftale med Tryg forsikring om tegning af skovbrandsforsikringer via Skovdyrkerforeningen.

 

Skovbrandsforsikring

Både skov og arealer med juletræer og pyntegrønt kan forsikres behørigt. Brandforsikringen dækker skade opstået ved brand, lynnedslag og eksplosion på følgende grundvilkår:

  • Der er intet loft over dækningen. I tilfælde af en skade udbetales forsikringssummen efter en konkret og individuel værdiopgørelse af de skadede bevoksninger og effekter, der måtte henligge i skoven

  • Der er en minimumsudbetaling på 30.000 kr. pr. ha til gentilplantning uanset værdiopgørelsen

  • Desuden er der dækning af oprydningsomkostninger efter regning (max. 15.000 kr. pr. ha)

Man kan – og vil normalt - forsikre hele sin ejendom. Der er dog også mulighed for særskilt at forsikre delarealer (som i så fald skal indtegnes entydigt på et kort).

Præmie

Præmierne opkræves som et fast beløb pr. hektar. De årlige satser er:

 

Driftsklasse

Præmie

Juletræer og pyntegrønt

35 kr. pr. ha

Løv

6 kr. pr. ha

Nål

12 kr. pr. ha

Administration

80 kr. pr.
forsikring

Minimumspræmie

220 kr. pr.
forsikring

Engangsgebyr ved nytegning og ejerskifte

100 kr. pr.
forsikring

 

F.eks. koster forsikringen for en skov på 25 ha, heraf 15 ha nål, 7 ha løv og 3 ha pyntegrønt 407,- kr. pr. år.

Dertil kommer en statsafgift på 1,1,%.

Skovbrand - Forsikringsbetingelser kan læses her 

Åbner eksternt link i et nyt vindueSkovbrand - produktark kan læses her