Køb igennem din forening

Gennem Skovdyrkerforeningen kan du købe planter, gødning, kemikalier og materialer som hegn og juletræsnet m.v. til konkurrencedygtige priser.

Gode planter til gode priser

Som noget helt centralt har Skovdyrkerforeningerne aftaler med en række af de bedste planteskoler om planteproduktion. Ved at købe planter gennem foreningen sikres du en god plantekvalitet og en proveniens (herkomst), der er godkendt til formålet og passer til den jord, du har. Hensigtsmæssig proveniens er af stor betydning for planternes trivsel og bevoksningens værdi på lang sigt.

Medlemsrabat

Herudover samarbejder Skovdyrkerforeningerne med flere udbydere, som giver medlemmerne rabat på visse varer eller ydelser. Der er f.eks. aftaler om rabat på skovbrand- og stormfaldsforsikringer, redskaber m.v.

Skovdyrkerforeningen leverer bl.a.:

  • Kvalitetsplanter til skov, læhegn, juletræer, pyntegrønt og landskab
  • Kemi og gødning
  • Hegnsmaterialer
  • Juletræsnet, paller og andet til juletræsproduktion
  • Redskaber og sikkerhedsudstyr
  • Brand- og stormfaldsforsikringer

Du kan også få udarbejdet:

  • Skovkort, beplantningsplaner og driftsplaner
  • Biotopplaner og vildt- og naturplaner
  • Entrepriseløsninger på alt forefaldende arbejde i juletræerne, skoven eller læhegnet/vildtremisen
  • Og meget mere ...