Større ejendomme

På større ejendomme er det normale foreningstilbud ofte ikke relevant eller tilstrækkeligt. Her indgår vi en specialaftale, der tager udgangspunkt i det løbende behov. Nogle steder indgår skovdyrkerne i administrationen som rådgiver i stedet for en skovrider, mens ejendommens egen skovfoged varetager den daglige drift. Andre steder går skovdyrkerne ind, som en fastansat skovfoged og varetager driften. Ligeledes kan man lave aftaler om afsætning via skovdyrkerforeningen. 

Det væsentlige er, at de faste omkostninger til administationen bliver til variable omkostninger - som kan ændres fra år til år efter behov.