Status på skadevoldere i nordmannsgran

Der ses i år en relativt stor mængde skadevoldere – i hvert fald i de mildere egne af landet.

11.05.2022

Som sædvanligt er der tale om Almindelig ædelgranlus (Dreyfusia nordmannianae) og Brun ædelgranbladlus (Cinara confinis), bedre kendt som ”Stammelus”.

Almindelig ædelgranlus (Dreyfusia nordmannianae) er den mest betydende skadevolder i nordmannsgran. Varmt og tørt vejr – hvilket det må siges at vi har haft – fremmer udviklingen af ædelgranlus.

Gennemgangen efter lus bør som et absolut minimum foregå i salgstræer.

Man kan lave en transekt-undersøgelse i en diagonal gennem marken. Det kan især være relevant, hvis det er første gang kulturen gennemgås.

Alternativt kan man lede der, hvor lusene erfaringsmæssigt optræder i størst koncentration. Det vil typisk være i lune områder med læ.

Netop nu ses førstestadie-larver klar til at kravle ud på de nye skud.

Bekæmpelsestærskel

Den økonomiske skadestærskel varierer afhængig af producent og afsætningskanaler. Er angrebene små vil diverse rovinsekter typisk få spist lusene. Hvis du er i tvivl bør du tage fat i din lokale skovfoged.

Bekæmpelse med kontaktmidler foretages bedst inden udspring, da larverne ellers ”gemmer” sig i de nye skud indtil de har foldet sig helt ud. Alternativt kan man foretage bekæmpelsen netop efter at skuddet har foldet sig ud.

Der er en række midler tilgængelige til bekæmpelse.

Nedenstående virker ved kontakt med bladlusene.

  • Axiendo 2,5 WG
  • Mospilan SG – har også, i andre afgrøder, systemisk virkning
  • Mavrik (Mavrik Vita: forbudt 14.06.2022)
  • Spruzit Neu
  • Evure Neo

Der findes også midler som har systemisk virkning.

  • Merit Gran
  • Mospilan SG

Kontakt gerne din skovfoged ved brugen af midler med kontaktvirkning, da udbringningstidspunkt for de forskellige midler varierer.

Som altid skal man læse midlets godkendelse på etiketten eller på middeldatabasen.dk.

VidenCenter Juletræer