Nobilis (Abies Procera)

Nobilis stammer fra Kaskadebjergene og kystbjerge i det vestlige Nordamerika. Den er ikke så formsikker som fx. nordmannsgran og rødgran, hvilket ofte skyldes frostskade af top- og sideknopper (tidlig efterårsfrost, vinterfrost, frosttørke og sen forårsfrost) samt for stor højdevækst og dermed for åbne træer. Træet anvendes derfor fortrinsvis til klippegrønt.

Provenienserne springer alle ud stort set samtidigt, men der er mulighed for at påvirke udbyttet (farve og vækstkraft) gennem proveniensvalget. Under alle omstændigheder må man påregne en del reparationsklip og mekanisk vækstregulering, hvis der skal blive mange juletræer ud af nobilis.

I vejrmæssigt umilde egne af landet bør der gøres meget ud af arealvalg, læforhold og eventuelt etablering under en passende skærm. Til gengæld har nobilis stort set kun skadedyrsproblemer med tidlig og sen ædelgrannålevikler samt af og til forskellige snudebillearter. Arten trives bedst på lettere, sandet til grusede og ikke for kolde eller tørre jorde, gerne i skrånende terræn. Arten starter langsomt, og er især sårbar i det første par år efter anlæg.