Gødningsanbefaling for nordmannsgranjuletræer

Oversigt over gødningsbehov
Små træer har behov for lidt gødning - store meget. Træer på mager jord har behov for mere kvælstof end træer på god jord.

Ja, det er jo ganske logisk, og det er grundlaget for nedenstående tabel, der er udarbejdet efter forsøg af Forskningscentret for Skov & Landskab (nu Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) og Danske Juletræer.

År

sandjord

mellemtype

Lerjord

1

0

0

0

2

22

5

5

3

25

23

22

4

35

50

56

5

77

63

70

6

112

106

125

7

160

172

215

8

240

284

 

9

207

94

 

10

105

 

 

Kg kvælstof (N) pr. hektar pr. år.

Ovenstående model forudsætter ca. 6000 træer/ha. Alle træerne vokser på arealet indtil en træhøjde på ca. 1,75 m,  hvorefter der sker hugst over nogle år. Dog er modellen på lerjord med afvikling over to år (efter Skovdyrkernes mening er det en ureaslistisk og for kort omdriftstid).
Det er grunden til at kvælstofbehovet falder med det faldende antal træer på arealet.

Anbefalet gødskning
Vi anbefaler at punktgødske indtil træerne er bundklippet - de første 4-5 år.
Derefter udbringes med portaltraktor samtidig med afskærmet sprøjtning.
Når træerne er i høstalderen, udbringes gødning med luftbåren gødningsspreder.
Er der få træer på arealet, kan man spare gødning ved igen at punktgødske det enkelte træ.
I høst perioden deles gødningen mellem en forårsgødskning (NPK) og en farvegødskning i august/september (kvælstofrig gødning)

Seniorkonsulent Frands Fraas Nielsen