Splitgødskning

Sandjorde rummer et stort potentiale til produktion af juletræer og pyntegrønt af høj kvalitet, men ringe evne til at holde på vand og næringsstoffer, nødvendiggør at al gødskning planlægges nøje. Men også på de bedre jorde kan der være fordele ved at splitte gødningen, da store mængder kvælstof tilgængeligt i jorden, kan give problemer med røde nåle, nåletab og kraftig topvækst.

Hvis gødskning foretages flere gange i løbet sæsonen (splitgødskning) og ikke kun én gang om foråret, udnyttes den tildelte kvælstof mængde mere effektivt, og jævnt over vækstsæsonen:

·      Mindre risiko for dårligt farvede nåle

·      Flere internodiegrene

·      Mindre topvækst på gode jorde (der skal stadig topskudsreguleres!!)

·      Mindre tendens til røde nåle.

·      Mindre tendens til bare skuldre.

 

Splitgødskning giver væsentlig bedre farve i nålene, men farven forbedres ikke yderligere ved at gødske mere end to gange i sæsonen. Derimod øges sandsynligheden for at få træer med mange internodiegrene, når antallet øges fra to til tre gange gødskning i sæsonen. Overraskende synes splitgødskning ikke at lede til en mindre kvælstofudvaskning, ligesom højdetilvækst ikke er påvirket. Salgsklare træer skal desuden have en farvegødskning i ultimo august.