Bredderegulering: Formklipning og grundindklipning

Metoden udføres uden for vækstperioden, og der kræves en saks, hvor kæberne er slanke og spidse.

Indgrebet skal påbegyndes, når kulturen er ca. 1 m høj, så træerne kan nå at reagere på klipningen i god tid før salget. Der skal normalt gå to år fra grundklipning til første salgsår. Behandlingen resulterer i, at tungegrenen og sidegrenene overtager breddevæksten, og at intenodiegrenene (dem mellem grenkransene) kommer med ud og dækker. Derved opnås et tæt træ med meget stor fylde.

Hvor meget skal der klippes (vejledende):

  • Top- og sideknopper: Top- og sideknopper behandles ikke.
  • 1. Grenkrans: Endeknoppen pilles i hele grenkransen. 
  • 2. Grenkrans: Der klippes et årsskud.
  • 2-4. Grenkrans: Der klippes to årsskud.

Er træerne meget brede, kan man klippe flere års skudtilvækst af.

Disse retningslinier er meget generelle, det er vigtigt, at der tages særskilt stilling til hvert enkelt træ. Træet klippes så bredden er 80-100 % af højden. Årsagen til at bredden ikke skal reduceres mere, er dels at breddevæksten generelt aftager fra toppen mod bunden, og dels, at de afklippede endeskud skal afløses af en mindre kraftigt voksende tungegren. Klippes træernes bredde ind til fx de ønskede 60 % af træhøjden, vil træet på salgstidspunktet have en bredde på ca. 30-40 % af højden!

For grundklipningen er præstationen på ca. 100 træer/time, hvis den udføres i en bundklippet kultur i den rigtige højde.

Det bedste resultat opnås ved klipning med en spids håndsaks med sakseskær, f.eks. en Felco6. Men det er også muligt og anvende en hånd-hækkesaks. Hånd-hækkesaksen kræver lidt mere øvelse - og anbefales således kun til den rutinerede klipper. Der gives ikke det samme optimale resultat som med håndsaksen, men metoden er en anelse hurtigere og mere skånsom for personen, som klipper. 

Ting man skal være opmærksom på

Det er vigtigt ikke at klippe træet som en hæk.

Det er kun endeskud som klippes og ikke sideskud og underliggende tungegrene. Klippes for meget af træet i bunden, vokser der ikke nye skud ud og det salgbare træ mangler bunden.

Det kan knibe med at få meget fede træer klippet nok ind kun ved brug af hånd-hækkesaksen.

Hånd-hækkesaksen er ikke egnet til at klippe en evt. dobbelttop eller rette en grenfejl.