Skudknibning

Skudnipning er en metode, hvor træet bevarer et mere naturligt udseende, samtidigt med at bredden reduceres. Metoden kan også benyttes i stedet for grundindklipningen, hvis den påbegyndes, når træet har 3 grenkranse efter bundklipning. Ved brug som grundregulering, skal alle grenkranse nippes. Benyttes metoden efter grundindklipning nippes kun 1. grenkrans (ikke topknoppen). Foretages skudknibning på det rigtige tidspunkt, dannes der nye knopper. Således kan man til en vis grad styre både skuddets længde og antallet samt størrelsen af endeknopper på det nye skud.

På de åbne typer (specielt de tyrkiske), kan der med fordel anvendes skudknibning, da disse ofte mangler tungegrenen. Faktisk er det den eneste metode, der kan bruges, hvis tungegrenen mangler. Ved forkning (almindelig formklipning og knoppilning) vil træer uden tungegren blive for smalle.

Inddeles skuddet i 3 lige store dele vil væksten normalt være fordelt således:

Nipning og skudafbrækning

Bliv vejledt til en korrekt pleje af dine juletræer. Se videoen om Skovdyrkernes metoder til nipning og skudafbrækning af årsskuddende i nordmannsgran juletræer.

Kontakt din lokale juletræsskovfoged for rådgivning, der er tilpasset din kultur og de lokale forhold.

Fordeling af tilvækstpotentialet på et nybrudt skud - skudspidsen vil altid være længst med skudstrækningen, hvorfor en mindre del af nålene, og det kommende skud findes her.

For at opnå en breddereducering, der passer til træet, kan man nippe mere eller mindre af skuddet. Nippes skuddet, før der dannes midterskilning på skuddet (det sker ca. ved 3-5 cm længde), dannes der nye knopper, så skuddet får et 'normalt' udseende.

Metode og behandlingstidspunkt

Tidspunktet for skudknibningen er, når skuddet er 1-5 cm (pølsestadiet). Det er vigtigt, at den foregår, inden det nye skud får sin midterskilning, da skuddet ellers ikke er i stand til at danne nye knopper.

Måden der knibes på, er afgørende for resultatet.

Resultatet

Normalt vil der - når der nippes 1/3 af skudlængden - blive dannet en stor knop på nipningsstedet.

Nippes mellem 1/3 og 1/2 af skudlængden kommer der typisk 1-3 lidt mindre knopper.

Nipningen af mellem 1/2 og 2/3 af skudlængden vil det typisk resultere i 3-5 knopper.

Erfaring viser, at på et nyudsprunget skud på 3 cm vil nipning af den yderste cm medføre en vækstregulering på 20-30% af vækstsæsonens normale skudlængde. 2 cm knibning vil give en reduktion på 50-60%.