Fejl efter topskudsreduktion

Topskudsreduktion har til formål at reducere topskuddets længde til maksimalt 40 cm. - det har vi flere afprøvede metoder til.

Kemisk topskudsreduktion griber ind i træets naturlige vækstrytme, det vi kalder topdominans.  

Som følge af topskudsreduktion opstår der fejl på 3-6 % af træerne – de to væsentligste er krøllet top og opadstræbende sidegrene. Fejlene skyldes dog ikke kemien alene, da det er ”fejl” træerne også kan lave helt naturligt, men kemien øger forekomsten.

Krøllet top
Nogen træer har så meget vækstkraft, at vores kemiske topskudsreduktion kommer for sent i forhold til skudstrækningen, eller hvis hele skuddet ikke bliver behandlet, kan det resultere i en krøllet top.
Småfejl betyder intet, men et træ med en top som en proptrækker er usælgeligt.

Når skuddene er afmodnet tilstrækkeligt midt i juli, kan man rette skuddet ud ved at tvinge krøllerne ind i til en bambuspind. Det er samme metode, som man bruger til at opbinde en sidegren til en ny top.

Opadstræbende sidegrene
Som nævnt ovenfor påvirker den kemiske topskudsreduktion topdominansen, der betyder at topskuddet ”sender beskeder” ned til sidegrenene om, at de skal gro ud til siden og ikke stræbe opad. Bliver disse ”beskeder” afbrudt, vil sidegrene automatisk søge opad og træet får flere toppe.

Et træ med flere toppe, og derved manglende sidegrene er usælgeligt.

Når skuddene er afmodnet tilstrækkeligt midt i juli, kan man rette denne fejl. Er der kun tale om en enkelt gren, der søger opad, er det nemmest at få den på plads i grenkransen med en grenretter, der trækker den nedad i passende højde.

Er der tale om, at alle grene søger opad, kan de tvinges på plads med påsætning af en vandret bambuspind, der fikserer to modstående grene. Bambuspinden fæstnes til grenen med en maxtang.

Grenene ”glemmer” ikke sådan, at de har haft rolle som topskud (de har topdominans), så de vil vokse opad igen. Skudspidserne vil rejse sig. Det forhindrer man ved at fjerne endeknoppen.

Lange sideskud
Når et sideskud bøjer sig opad og får rollen som top, vokser det sig længere end et sideskud. Topskud er altid længere end sideskud. De nedbøjede sideskud kan derfor nemt resultere i et for bredt træ uden harmoni.

Skal træet stå et par år indtil afdrift, skal man derfor fjerne endeknoppen, for at det ikke bliver for bredt.

I afdriftsklare træer kan man klippe sidegrene til i passende længde.

Økonomi
Ovenstående reparation flytter udbytteprocenten opad. Usælgelige træer rykker ind i de salgbares rækker. Vores erfaring er, at ganske mange træer opnår en god kvalitet (prima/standard).

Omkostningen afhænger af antal træer på stykket. 10-50 kr./træ.