Reparationsklipning af topløse træer

Juli måned er en optimal tid for tilklipning af de træer, som mangler toppe pga. vinterskader eller fugle. Netop på det tidspunkt kan de anlagte knopper anes på de nye sideskud, således man kan se, hvor der skal klippes. Desuden undgås at sidegrenene rejser sig op pga. manglende topdominans.

Træer fra 1,25-1,75 m
Træer fra 125 cm. og højere klippes efter følgende retningslinjer, og der vil være et salgbart træ igen efter 2 -3 vækstsæsoner.

På træet der mangler top, skal sidegrenene i øverste grenkrans klippes ind til den inderste knop, der er dannet på skud aksen (se godt efter).

Ved at lave et skråt snit bagud fra knoppen fås det bedste resultat, idet knoppen vokser i denne sommer og vil "dreje" sig udad. Næste år vil den gro á la en almindelig endeknop med endeskud, sideskud og tungegren. Dette medfører, at der stadig er grene at hænge pynt og lys på for forbrugeren, og ingen klippear er synlige. Desuden skal spidsen af de øverste mellemgrene nippes af, så de ikke rejser sig op.

Skab harmoni i træet
Træet er bagefter i højden. Derfor skal det også være bagefter i bredden.

Indklipning af en eller to års vækst foretages i alle grenkranse på træet, således højde/bredde-forholdet er harmonisk igen. På nogle træer er det nødvendigt at klippe mere ind forneden.

Ved indklipning af den nye øverste grenkrans opnås to ting:

  • grenkransgrenene vedbliver med naturlig vandret vækst.
  • nye topknopper fremprovokeres og de skyder næste år.

Skovfoged Kenneth Klausen