Når topskuddet går amok

Er du god til at bruge saksen i dine nordmannsgrankulturer, kan der være penge at hente. I det følgende ses nogle eksempler på alternative reparationsklip i nordmannsgrantræer, som har betydelig 'misvækst'. De viste eksempler regnes ikke for normal skadesreparation i nordmannsgran.

Har du brug for konkret viden om, hvordan du skal klippe din egen kultur, kan du altid konsultere din lokale juletræsskovfoged.

Forvandling af et ’kosteskaft’

I nogle træer tager topskuddets vækst pludselig til og forvandler et ellers tæt og rimeligt træ til et kosteskaft. Det kan skyldes følgerne af frostskader opstået under sen forårsnattefrost, virkelig gode vækstforhold med masser af varme og vand på de helt rigtige tidspunkter eller… Uanset årsag, så kan ’kosteskaftet’ ofte rettes til ved klipning. Billederne herunder illustrerer dette.

Nedenfor: Nordmannsgran hvor topskuddet er gået amok. To års voldsom vækst i topskuddet og en grenkrans, hvor alle knopperne vokser, som var de selv endestillede topknopper.
Ovenfor: Træet efter tilklipning. Løsningen er en kraftig klipning af træet, hvor topskuddet sættes to år tilbage. Derefter afpudses grenkransene så træet bliver slankt. Topskudsreduktion betinger almindeligvis tilklipning af sidegrene for, at træet holder en slank facon. Bredderegulering er ikke mindst nødvendig, når træets vækst i de følgende år medregnes. 

Når der er et langt topskud og risiko for flere

De to følgende fotos viser et eksempel, hvor topskuddet er for langt, og hvor andre skud nærmest er i konkurrence med topskuddet.

Løsningen er nedklipning af topskuddet til 'et lille stykke' over en egnet knop, der kan overtage den fremtidige rolle som topskud. De to andre skud fjernes helt og øvrige knopper i den øverste grenkrans trimmes let. Derefter rettes træets bredde ind ved tilklipning af de nedre grenkranse.

 

To træer med samme skæbne

Fotoet herunder viser to træer hvor det ene (til venstre) stadig står med kraftigt topskud, og det andet (til højre) netop har fået bortklippet topskuddet.

Svanehals er lig med 'nul salg'

Ser du træer med svanehals i din kultur - så regn ikke med at de kan sælges. Her er det nødvendigt enten at klippe svanehalsen væk eller at rette toppen til med bambuspind eller spiral. Træer med stor grenkransafstand er rent faktisk lettere at afsætte end træer med krumt topskud (svanehals).

Før der klippes

Inden du investerer din tid i at klippe, er det nødvendigt at vurdere om reparationen nu også bringer træet tilbage til et salgbart niveau.

Er antallet af skader og asymmetri i træet samlet set for meget, står træet måske ikke til at redde. Konsultér din lokale skovfoged for mere viden.