Ny top på salgsklare træer

Juletræer skal have et topskud, hvor stjernen kan sidde juleaften ellers er de usælgelige. Derfor er det nærmest en katastrofe, når fugl eller vind knækker topskuddet af på et salgbart træ - 175 cm eller højere - men i juli måned kan topløse træer endnu repareres og være klar til salg i indeværende sæson.

Topspiral og bambuspind

Når der skal vælges nyt topskud, er det vigtigste at vælge den rigtige sidegren, som vil udøve topdominans og holde de øvrige sidegrene nede i en ordinær grenkrans. Topspiral eller bambuspinde anvendes til at rette den valgte sidegren op som et nyt topskud.

I juli måned er det muligt at afgøre, hvilken gren der skal vælges. Det afgøres på om spidsen af grenen bøjer opad og på grenens styrke og størrelse. Vælges en for svag gren vil de andre sidegrene alligevel følge med op og give flere topskud og et ubrugeligt resultat.

På de viste fotos nedenunder, vælges den længste sidegren til venstre i kransen.

Nogle gange kan det være nødvendigt at nippe den yderste spids (2 cm) af konkurrerende grene af. Men husk - sådanne træer skal sælges samme år de repareres!

Vær forsigtig med at rette i de nye skud, som kan være sarte og let tager skader. Bambuspinden skal monteres på den modsatte side i forhold til grenen for at bevare den lodrette vækst / gennemgående stammeakse.

Fordele og ulemper

Topspiral og bambuspinde har, som metode, hver deres fordele og ulemper.

Topspiraler kræver ikke andet værktøj og grenen kan gro frit. Men topspiraler fylder mere og så hænger de sammen. Bambuspinde fylder mindre og kræver yderligere værktøj. Pindene skal hæftes på med Max-tape eller strips. Anvendes der strips skal man passe på med indsnøring når træerne gror.

Tidsmæssigt er der ikke væsentlig forskel og resultatet er det samme - et salgbart træ.      

Husk på træets overordnede kvalitet!

Kvaliteten af det udførte arbejde er meget vigtig, og de pågældende træer må ikke have betydelige fejl længere nede i træet. Topreparation vil medføre manglende sidegrene i den pågældende grenkrans. Er summen af fejl samlet set for stor, kan træet være svært at sælge.