Reparation af topløse træer

Juli måned er en optimal tid for tilklipning af træer, som mangler toppen som følge af vinterskader eller fugle.

I juli kan de anlagte knopper anes på de nye skud og man kan se, hvor der skal klippes. Klippes i juli undgås også at sidegrene rejser sig som følge af manglende topdominans.

Sådan gør du

Træer som mangler topskud og som forventes solgt efter 1-2 vækstsæsoner, typisk træer over 125 cm, kan klippes efter følgende retningslinier.

Grenene i den øverste grenkrans klippes ind til den bagerste knop, som er dannet på skudaksen - husk at se godt efter! Ved at lave et skråt snit bagud fra knoppen fås det bedste resultat. Knoppen vil reagere ved at "dreje" sig udad og vil næste år gro som en endeknop i grenkransen. Der vil ikke kunne findes synlige ar, hvis indgrebet er lavet korrekt.

Spidsen af de øverste mellemgrene skal desuden nippes af, for at forhindre at de rejser sig op.

Bredde skal passe med højde

Med et manglende topskud er træet kommet bagud i højden og derfor skal det også bringes bagud i bredden.

Indklipning af en eller to års vækst, skal derfor foretages i alle grenkranse på træet, således at højde/bredde-forholdet er i balance igen.