Information om juletræer og klippegrønt

Her  har vi samlet  praksisnær viden om juletræer og klippegrønt. Der er artikler om artsbeskrivelser, plantning og proveniensvalg, bevoksningspleje, skader, høst og salg mv.

Artiklerne er samlet ind fra mange eksterne kilder og fra vores egne fagfolk, men som ordsproget siger "et er søkort at læse, et andet skib at føre". Derfor erstatter de skrevne artikler aldrig rådgivning ude i skoven af vores kompetente fagfolk. De har netop stor erfaring i at omsætte viden til praksisnære råd - tilpasset din skov i den aktuelle situation.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for et besøg - vi er ikke længere væk end et opkald. Du finder kontaktdata på dine lokale skovdyrkere på Danmarkskortet!

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte din forening i området.
Se mere om Skovdyrkerne og medlemsfordele på følgende sider

Dyrkningsaktuelt - juletræer og klippegrønt

08.04.2020

Brun ædelgranbladlus

Allerede nu observeres angreb af brun ædelgranbladlus i juletræskulturer. Det varme vejr over påsken kan muligvis accelerere disse.Læs mere...

30.03.2020

Forårets arbejde i juletræerne

I foråret kan juletræsdyrkeren med fordel udføre en række opgaver i sine kulturer. Nedenfor giver vi et bud på de opgaver, det kan være relevant at komme i gang med inden sæsonen for gødskning og sprøjtning – og ikke mindst vækstsæsonen - begynder.Læs mere...

25.03.2020

Husk at få tyndet og opstammet klippegrøntkulturene

Med et forventet underforsynet marked for nobilis klippegrønt i de kommende år er der nu et ekstra incitament til at få plejet sine klippegrøntskulturer. Læs mere...

16.03.2020

Udbringning af gødning

Svovlsur ammoniak og urea må ikke udbringes oven på jorden efter 1.april uden efterfølgende nedfældning. Læs mere...

Husk fremkommeligheden i din nobiliskultur

02.03.2020

Husk at gøde dine klippegrøntskulturer og overvej udkørslen

I den højproduktive periode medfører klipning af nobiliskulturer et tab af næringsstoffer svarende til op til 250 kg NPK 21-3-10 pr. ha. Dette tab skal opvejes for at sikre træernes kvalitet og jordens frugtbarhed. Gødskning skal afstemmes alder og jordbund og gerne gives ad flere omgange eller med en langsomt opløselig gødning. Dette er særlig vigtigt i kulturer med tendens til lange skudspidserLæs mere...

Viser resultat 16 til 20 af 241

Der er 72 dyrkningsartikler som du ikke adgang til.