Dyrkerprofil - Anton Nieder

Juletræsmarkedet afhænger af udbud og efterspørgsel i Europa. For at få større indsigt besøgte Skovdyrkerne en række tyske juletræsdyrkere i Sauerland d. 17.-19. juni 2009. Dyrkningsaktuelt bringer her en udvalgt dyrkerprofil fra turen.

Sauerland generelt

Området er kendt for sin store juletræsproduktion, og i Sauerland er juletræer traditionelt blevet dyrket som en biindtægt, hvor landmanden havde mulighed for sælge lidt træer fra egen dør. Den traditionelle produktion er dog under hastig afvikling og bliver erstattet af større og meget professionelle producenter, og siden orkanen i 2005 er mange arealer blevet tilplantet med juletræer. En af de store professionelle producenter er Anton Nieder.

Dyrkerprofil - Anton Nieder, Bestwig, Tyskland

Nieder’s produktion er absolut blandt de større og mere velorganiserede, produktionen er et familieforetagende i 3. generation. Nieder har i alt 630 ha under produktion, som er spredt fordelt i bjergene omkring byen i en afstand på op til 40 km, fra den centrale læsseplads. Der satses på en stor og moderne produktionen, og senest er der investeret 2 mill. Euro i læsseplads og maskinhaller.

Produktion

I sæsonen er der meget travlt og der læsses 40 lastbiler om dagen på den centrale læsseplads, som er 7 ha og asfalteret. Der produceres årligt omkring 200.000 almindelige juletræer samt 250 – 300.000 pottetræer. Mange af træerne læsses på mixpaller.

I højsæsonen er der ansat 125 mand primært fra Polen og Rumænien, resten af året er der ansat omkring 30-35 mand. Alle ansatte lægger et depositum på 150 euro som de hæfter med, hvis der opstår skader på udstyr eller andet.

I foråret 2009 blev der plantet omkring 1 mio. nordmannsgran, 200.000 blågran samt 30.000 lasiocarpa.

Kulturopbygning

Nye kulturer anlægges med 26 m brede bede og 4 m brede sprøjtespor. Der anvendes ikke portaltraktor i forbindelse med sprøjtning, i stedet bruges almindelige traktorer med 30 m bomsprøjte til hovedparten af opgaverne.

Renholdelsen

I de fremviste kulturer var der absolut intet ukrudt og Nieders kemiudvalg er som det fremgår også væsentlig større end det, som danske dyrkere har til rådighed. I foråret sprøjtes med 200 g Hoester, 0,8 l Terrano eller 80 g Kartana per ha. Et kig ind i kemiskabet kan give anledning til forundring såvel som misundelse.

Plantning

Nieder anvender hovedsagligt gode danske planter, overvejende 2/1'ere. Der plantes generelt tæt og i de besigtede kulturer var planteafstanden blot 0,9 x 0,9 meter. Den tætte planteafstand hænger naturligvis sammen med produktionen af potteplanter, hvor mange træer udtages enten som 40/50 cm eller 60/80 potteplanter. Typisk afdrives kulturerne endeligt når træerne når en højde på 1,5 – 2,0 meter.  Alt plantning foregår i med jernspader. Inden plantning fræses arealerne 30 cm i dybden, dog 40 cm, hvis arealet er tidligere skov. Fræsningen letter den efterfølgende opgravning af potteplanter.

Der plantes tæt og den effektive renholdelse sammenholdt med gode planter og godt klima bringer udnyttelsesprocenten op mod 90-95%. På trods af at der i nogle kulturer ikke er klippet tveger, bundklippet eller breddereguleret fremstår disse stadig som meget pæne. 

Høsten af de salgsklare træer besværliggøres af, at mange af kulturerne ligger på bjergsider med stor hældning. Når de høstede træer skal ud af arealerne anvendes enten traktor med spil, som kan trække vogne med træer op ad bjerget, eller der dannes kæder af de ansatte, hvor træerne gives fra mand til mand op ad bjerget. Mange nordmannsgrankulturer er på relativ stejle bjergsider. Pleje og høst er mere besværligt, men til gengæld kan frosten 'løbe af arealerne' og risikoen for frostskader er yderst beskeden.  

Det generelle indtryk

Anton Nieders kulturer er af overordentlig høj kvalitet og måske endda større, end hvad der kan opnås under danske forhold og med den tilladte kemi. Med udgangspunkt i Sauerland, bør man som dansk producent måske i højere grad satse på de lidt større træer og derved undgå konkurrencen fra Sauerland, hvor der primært plantes små træer. Ikke mindst fordi der i øjeblikket bliver plantet i betydeligt omfang.  

Mere viden om juletræsproduktion i Europa - Læs en dyrkerprofil fra Irland her.

Rasmus Fejer Nielsen
Redaktør Dyrkningsaktuelt - Juletræer