Dyrkerprofil: Christy Kavanagh - Juletræsdyrker i Irland

Produktion og markedsføring af danske juletræer foregår på et europæisk marked. De grundlæggende konditioner for dette marked skabes som bekendt af udbud og efterspørgsel. Udbudet af juletræer fra Danmark – som den største eksportør – diskuteres livligt blandt de danske producenter. Men hvad med den udenlandske produktion – hvordan er den skruet sammen? Hvilke vilkår produceres der under, hvordan afsættes træerne – og til hvilke priser? Og hvordan ser de udenlandske producenters perspektiv ud?

Dyrkningsaktuelt har besøgt en af dem - Christy Kavanagh, Mount Kennedy, Wicklow, Irland.

Dyrkningsvilkår

Christy Kavanagh’s produktion er beliggende i Wicklow-området en god halv times kørsel syd for Dublin. Området er kendt som ’Irlands have’ – vækstsæsonen er lang – med rigeligt nedbør! – og frost i vækstsæsonen forekommer ikke på Christy’s 78 acre (32 ha), lidt oppe i bjergene. Der er ingen problemer med skadevoldere – men der hegnes konsekvent for hjortevildtet. Eneste problematiske forhold, som Christy selv kunne komme i tanke om, var, at det til tider kunne blæse lidt rigeligt – så der var behov for læhegn med passende mellemrum for ikke at få ’uregelmæssige træer’.

Produktion

Den årlige produktion på 6.000-8.000 træer gør efter hans eget udsagn Christy til en af de mindre producenter - Irland har skønsmæssigt ’nogle få hundrede producenter’ der til sammen producerer ca. 800.000 træer om året, så i realiteten tilhører han nok gruppen af mellemstore producenter.
Under alle omstændigheder kan det konstateres, at dyrkningen gribes meget professionelt og dedikeret an. Som medlem af et underudvalg i Irlands Juletrædyrkerforening, har Christy været i Danmark flere gange. Han er nysgerrig og videbegærlig – men man fornemmer ikke, at vi i Danmark har et forspring i dyrkningsmæssig knowhow i forhold til praksis på ejendommen. Der er små proveniensplots på farmen; Christy får sit plantemateriale fra Danmark – og alle nyere dyrkningsmæssige metoder som sidebeskæring, topskudsregulering grenretning med mere bruges rutinemæssigt.

Produktionsmålet er klart og tydeligt ’der skal laves store og perfekte træer – fortrinsvis nobilis - til detailafsætning i Dublin området’ (den økonomiske motivation herfor fremgår længere nede i artiklen).
Med ’store træer’ mener Christy store – meget hellere 9 fod end 7 fod og han var ikke tilbøjeligt til at udtage almindelige + 2m træer. Og med perfekte mener han, at der ikke spares på indsatsen på enkelttræniveau; alt gøres for at det enkelte træ bliver så godt som muligt – herunder understregede Christy ’efter høst-behandlingen’: ”Det giver ingen mening, at vi kæler for det i 8 år og så splitter det ad ved skovning og slæber det ud gennem mudderet. Alle træer håndbæres ud – de skal være lige så rene og pæne, når kunden får dem, som da de stod på voksestedet”.

Økonomi og nøgletal

Christys måltal er en udnyttelsesgrad på +90% - og bedømt efter en tur rundt i kulturerne ser det ud til at lykkes; træer med misvækst (også uden top) rettes til over 2-3 år og i de besigtigede salgskulturer, hvor der resterede 30-40% (der så helt overvejende salgbart ud) var ’det hidtidige udtag udelukkende sket ved salg af salgbare træer’.

- og så var der lige det med priserne; Christy driver selv en stadeplads i et mondænt kvarter i det sydlige Dublin. Og prisen: ’10.- EUR per feet – no bargaining’. Det giver en pris på 80-90 EUR for de 15-20% af produktionen, der går til detailsalg! Den resterende del af produktionen afsættes via mellemhandlere til overvejende det irske marked. Priserne her lød til at være på niveau med det danske grossistmarked (22.- EUR/træ for pæne træer). Desuden aftager det franske marked lidt småtræer.

Den høje udnyttelse og de høje priser er også en forudsætning for rentabiliteten; jord er dyr i området. I forbindelse med den seneste udvidelse af sit produktionsareal, købte Christy jord for 30.000 EUR pr. acre – svimlende 550.000 kr pr. ha [priserne på jord er nu frit faldende i Irland, der har en økonomisk situation, der er noget værre end den danske].

Med en forretning på fx 3,5 % giver det et krav til indtjening på ikke under 20.000 kr pr. ha for at opretholde en rentabel drift.

Med de nugældende priser og den høje dyrkningsmæssige standard er det heller ikke et problem for Christy, der dog som de fleste andre irere ser med bekymring på den økonomiske udvikling i Irland med udsigt til en reccession i på 8% over de kommende 12 måneder.

Fra et dansk perspektiv kan man – bedømt på forholdene hos denne ene producent - konstatere, at vi på den ene side ikke har noget dyrkningsmæssigt forspring i forhold til Irland – men at vi omvendt ikke umiddelbart har noget at frygte fra konkurrencen fra Irland; de irske producenters prisforventninger er fuldt på højde med de danskes, og der er ikke noget der tyder på prisdumping herfra.

Se også dyrkerprofil Anton Nieder fra Tyskland.

Michael Gehlert
Skovrider