Instruktionsfilm om oparbejdning af juletræer

Når det bliver juletræssæson og de første træer skal skoves, læsset og kørt, er det vigtigt at arbejdet gøres rigtigt - første gang. Vi har derfor i vores VidenCenter for juletræer lavet en lille instruktionsfilm omhandlende de vigtigste pointer ved korrekt oparbejdning af juletræer. Filmen giver gode råd til skovejeren om skovning, afpudsning og netning af juletræer.