Hvad er Global G.A.P.

GlobalGAP er kendt verden over. Oversat til dansk: 'verdensomspændende godt landmandskab'. Den er opbygget i moduler, og juletræer hører ind under 'Blomster og dekorationer'. Kravene omhandler i overskrifter:

 • Dyrkningsarealet
 • Arbejdsmiljø
 • Beskyttelse af omgivelserne (miljøet)
 • Gødskning og sprøjtning
 • Høsthåndtering
 • Sporbarhed

80 % af kravene er gældende lovgivning: sprøjtejournal, gødningsregnskab, arbejdspladsvurdering (APV), opbevaring af kemikalier og gødning, sprøjtehåndtering, uddannelse (sprøjtebevis/-certifikat, truckcertifikat mm.), beskyttet natur, affaldshåndtering o. lign.

De sidste 20 % er brug af almindelig sund fornuft: behovsvurdering før igangsætning af plantebeskyttelse, risikoanalyse (=vurdering) af jorden samt af medarbejdernes sikkerhed og sundhed, skiltning (miljø og sikkerhed), registrering af tiltag i forbindelse med naturbeskyttelse, personaledatablade, klager mm. samt sporbarhed.

Krav til dokumentation

Ved certificering skal man kunne dokumentere, at man overholder kontrolpunkterne i GlobalGAP. Derfor er man nødt til at gennemgå hele sin bedrift og produktion for at få tingene systematiseret og få indarbejdet nogle rutiner. Der stilles ikke krav om, hvordan dokumentationsmaterialet skal se ud – kun hvad det skal indeholde.

Hvad koster det?

Det koster selvfølgelig noget. Først et engangsbeløb på ca. 20.000 kr. for at lade sig registrere hos GlobalGAP. Ved gruppecertificering er man flere til at dele denne engangsomkostning. Herefter er udgifterne årlig audit (systematisk og uafhængig dokumenteret kontrol for at fremskaffe objektiv bevis på at kravene i standarden er opfyldte) samt til den interne administration af ordningen. Denne udgift kan være mellem 6.000 og 15.000 kr. afhængig af antallet i gruppen og omkostning til fælles administrator.

Udgifterne og besværet kan modsvares af en lang række fordele:

 • Detaljeret plan over arealerne, omgivende miljø og arbejdsmiljø
 • Styr på kemikalierum og opbevaringssteder for andre ting
 • Check på sit gødnings- og sprøjteudstyr
 • Rutiner for arbejdets udførelse
 • Effektivisering af arbejdsgange medfører mindre spild
 • Sparring med andre i gruppen giver synergi

En sådan systematisk gennemgang af sin produktion giver en intern gevinst, viser al erfaring fra andre brancher – og en bedre produktionsstyring bidrager i sidste ende positivt på den økonomiske bundlinie. Desuden er det mere synligt for medarbejderne, hvordan tingene hænger sammen, og det er nemmere for nye medarbejdere at starte op.

Får vi en merpris for træerne?

Måske er der en mulighed for at opnå en merpris for sine certificerede juletræer i begyndelsen, hvis udbuddet af sådanne er lavere end efterspørgslen. Men når udbuddet er stort skal man forvente ens priser, men med den forskel, at certificerede juletræer giver en afsætningssikkerhed i det fremtidige marked.

Der kan søges supplerende oplysninger på

www.globalgap.org. Hos Skovdyrkerne kan du spørge i din lokale forening, om de er ved at starte grupper op.