Verdens første certificerede juletræer

Som det blev meddelt for nylig, er de første juletræer i verden blevet certificeret efter GlobalGAP-ordningen.

Skovdyrkerne Østjylland har - på vegne af en gruppe bestående af tre producenter i det midtjyske område - stået for den praktiske gennemførelse af certificeringen. Det er skovfoged Kristian Larsen som har arbejdet med projektet. Selve certifikatet er udstedt af firmaet Agro Management ved Inge Bodil Jochumsen.

Udbredelse og indhold

GlobalGAP er vidt udbredt indenfor f.eks. grønsagsproduktion. En række kæder, som forhandler dagligvarer, kræver af deres leverandører, at de indretter deres produktion efter reglerne i GlobalGAP. Der sker ikke nogen egentlig markedsføring af GlobalGAP-produkter overfor slutbruger. Men ordningen er forhandlernes sikkerhed for, at deres leverandører overholder en række bestemte krav.

Grundlæggende skal – naturligvis – al almindelig lovgivning overholdes. Derudover er der ret vidtgående krav til, at produktionen dokumenteres omhyggeligt. Det betyder en registrering af alle de dyrkningsmæssige tiltag, som er gennemført i kulturerne.

Populært sagt indebærer 80% af ordningen, at man overholder gældende lovgivning, og de resterende 20% af ordningen indebærer, at man kan dokumentere de første 80%. GlobalGAP betyder, at man skal kunne dokumentere godt landmandskab - her i juletræerne. GAP står for 'good agricultural practice'.

Det er bl.a. et krav, at f.eks. renholdelse og skadedyrsbekæmpelse reduceres til det mindst mulige, og at behandling kun foretages, når der er konstateret et behov. Det vil sige, at man ikke accepterer f.eks. plansprøjtning i kulturerne. Der skal altid være konstateret et problem før behandling. GlobalGAP har samme slogan som Integreret Produktion: 'Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt'

Tror på fremtidig efterspørgsel

Skovdyrkerne forventer, at der i løbet af få år vil komme en mærkbar efterspørgsel på GlobalGAP-certificerede juletræer, og det i første række fra de store kæder. En certificering skønnes derfor fremover at ville øge sikkerheden i afsætningen sammenlignet med ikke-certificerede træer.

Omkostninger

GlobalGAP-certificering kan ske på den enkelte ejendom, men foregår af økonomiske grunde normalt i lokale grupper. Omkostningen afhænger meget af antallet af ejendomme i gruppen. Jo flere (til en vis grænse) som er med i en gruppe, jo billigere bliver certificeringen. Og jo større en produktion er, jo billigere vil det pr. produceret træ være at foretage certificeringen.

I øjeblikket er der ingen alternativer til en GlobalGAP-certificering. Der er ingen af de traditionelle skovcentificeringer - PEFC eller FSC®- der arbejder med certificering af juletræer.

Hvis du vil vide mere, så henvend dig til din skovdyrkerforening.