Klipning af nobilis - Produktionsforløbet

Ungdomsgrene

Indtil træet er ca. 4-6 meter højt, betegnes produktionen fra træet som ungdomsgrene. De er som regel grønnere i farven og mere elastiske.
Til at begynde med kan der næsten udelukkende klippes kransgrene (grønne ungdomsgrene). Det kan ske fra omkring mandshøjde, når den 4. grenkrans bliver salgbar.

Afhængig af klippemetode, gødskning  og tynding vil der efterhånden også udvikle sig et skørt, der kan bidrage med en blødere og mere kranseegnet vare. Når ungdomsgrenene efterhånden ikke kan nås med almindelig håndsaks, høstes de med stangsaks.

Dekorationsgrene og skørt

Indtil træet når en højde af omkring 18 meter, kan man normalt høste dekorationsgrene og skørtevarer af tiltagende kvalitet mht. farve og nålefylde – naturligvis afhængigt af klippemetode, gødskning og tynding. 

Når de ikke længere kan nås med stangsaks, klippes grenene normalt fra en lift. Kransgrenene giver dekorationsgrene mens skørtet i reglen bidrager med blødere og mere kranseegnede varer – som fx den blågrønne mellemgren på billedet nedenfor.

Produktion og kvalitet

Generelt tilstræbes kvaliteter såsom korte grene, med god farve og nålefylde. Det kræver 3 ting:

Gødskning: Man kan delvis gødske sig til farve og nålefylde, men man er nødt til at give forårsgødningen sent, for at det ikke skal resultere i øget højdevækst (træerne) og længdevækst (grenene). Læs nærmere om gødskning her (klik)…

Tynding: Det er afgørende for kvaliteten, at kulturerne tyndes, så der kommer lys og luftbevægelse til de grene, der skal udvikle sig til klippegrønt. Det gælder såvel kvaliteter som nålefylde og farve - som risikoen for alger ved fugtig og stillestående luft. Læs nærmere om tynding her (klik)…

Klippemetode og sanering: Ligesom tynding af kulturen kan styre udviklingen af kvalitet, kan sanering/tynding i grenene på det enkelte træ påvirke udfaldet på sigt. Dels gælder det om at sikre den enkelte gren en optimal udvikling, dels kan man påvirke træets tilvækst generelt, og dels kan forholdet mellem udbyttet af kransgrene og skørt påvirkes.