Opstart i klippegrøntet

I det milde efterår har der kun lige været en snert af kulde, inden oparbejdningen af det første klippegrønt nu er påbegyndt. Her omtales hvordan sæsonen tegner sig for klippegrøntet i den kommende periode med hensyn til pris og kvalitet.

Prisudvikling

Salgspriserne på nobilis har gennem mange år været svagt faldende eller stagneret. Samtidig har der i en årrække været forventninger til en blød u-vending i prisniveauet som følge af et stadigt lavere udbud. Der er fortsat ikke set generelle prisstigninger på nobilis grønt. I år er det dog langt overvejende lykkedes at fastholde prisniveauet på nobilis grønt.

Dyrkningsaktuelt mener fortsat, at et målrettet salgsarbejde i Skovdyrkerne via Green Product, med henblik på at skabe en fælles stærk afsætning af klippegrønt fra vores medlemmer, er det rigtige udgangspunkt for en sundere prisudvikling.

Med udgangspunkt i udbudstrenden har Skovdyrkerne fortsat en forventning til at priserne på nobilis klippegrønt indleder en u-vending inden for nogle år.

I kontrast til prisudviklingen på nobilis grønt er der i de senere år set prisstigninger i klip fra nordmannsgran. Det skyldes at markedet for nordmannsgran juletræer har været særdeles gunstigt for producenterne indtil for få år siden og har medført, at juletræerne er blevet høstet i bund. Det kan dog i år konstateres, at der er begyndende prispres på nordmannsgran klip som følge af, at der kommer flere og flere vragtræer i juletræskulturerne i Tyskland og Danmark.

Dette minder om situationen for 10 år siden, hvor der også opstod større udbud af nordmannsgran juletræer.

Klima, kvalitet og bevoksningssundhed

Igen i år har det på landsplan været en meget tør og varm forsommer og sommer. Det tørre vejr fremmer koglesætningen i nobilis. Derfor ses i år mange ældre kulturer en hel del kogleansatser til næste års kogler - nogle steder op på mod 25% af grenene.

Ansatserne er desværre placeret på oversiden af dette års skud, som fx er det bærende element på dekorationer. Afklippede grøntgrene med kogleanlæg såvel som kogler deklassificeres - og er uønskede. Køberne er hurtige til at reklamere sådanne varer ved modtagelse.

Grene med kogleansatser skal frasorteres. Det er naturligvis ærgerligt at tabe mænger på denne måde, omvendt kan sortering i en del tilfælde gøre det muligt at få solgt den gode del af grøntet. Men vær opmærksom på mængder og kapacitet når der stilles ekstra krav til sortering.

 

Korte skudspidser

Den lave nedbør og tørre sommer er tilgengæld gunstig, hvad angår længden af skudspidser, som i år er af en fornuftig kort længde.

I de fleste år er det på mange lokaliteter en almindelig udfordring, at skudspidserne bliver for lange. Køberne har store udfordringer med at anvende varer med lange skudspidser i deres oparbejdningsproces....

 

Barkbiller

Dyrkningsaktuelt har tidligere omtalt barkbiller (C. picea) der med stor hast tager livet af stående sunde træer. 

Det er vores opfattelse at barkbillen fortsat udgør et stort problem i mange kulturer. Det er især på lettere jorde, at billen har haft størst indvirkning på nobiliskulturer.

Fremadrettet er tilstedeværelsen af denne barkbille noget, der kan få betydning for, hvordan dyrkningspraksis indrettes for at minimere skader og risiko.

Fornuftig afsætning af godt grønt

Hvor kulturerne ikke er præget af tørke, frost eller koglesætning forventer Skovdyrkerne i år fornuftig afsætning fra regulære og velpassede nobilis- og nordmannsgranbevoksninger.

Grønt er nemlig ikke bare grønt og der er væsentlig forskel på kvaliteten imellem kulturer på baggrund af gødskning- samt opstamning- og tyndingspraksis. Godt grønt = fornuftig afsætning.

Producenter og samarbejdspartnere ønskes en god klippegrøntsæson.