Er din juletræskultur salgsklar?

Slå sporene i din juletræskultur - et godt salg grundlægges nemlig ved, at juletræskulturen er præsentabel. Der skal være rent og pænt, så juletræerne kan vises frem for kunden, som gerne skulle tage derfra med et godt indtryk. Handel med juletræer drejer sig om kvalitet og tillid. Kunden bider straks mærke i, om der er styr på tingene. En hurtig vurdering af træerne på stedet farves af det generelle helhedsindtryk.

Derfor følgende råd:

Renholdelse

Renholdelse er både et spørgsmål om rationel juletræsdyrkning, risiko for skader på den nederste del af træet, fremkommelighed i kulturen og præsentation af træerne. Kulturen skal signalere, at der er styr på ukrudtet mellem træerne. Væk med bl.a. tidsler, burresnerre, gederams osv.!

Slåning af spor og gangarealer

Man skal ugeneret kunne færdes i kulturen. Slåning vil desuden få kulturen til at fremstå ordentlig og pæn.

Fjern vragtræer

Kundens indtryk skal ikke forstyrres af en masse grimme træer - det vil påvirke kundens forventning og pris i nedadgående retning.

Farvegødskning

Med farvegødskning i august sikres, at træerne tager sig bedst muligt ud. Samtidig er farvegødskning en indsats for, at træerne bevarer en god farve resten af året. Nordmannsgraner skal helst være mørkegrønne, og gule træer kan slet ikke sælges.

Opstamning/ stabklipning

Hvis træerne er opstammet til nederste brugbare grenkrans, fremgår det tydeligt, hvad kunden skal regne med at få. Træerne tager sig bedre ud, og det fremmer desuden effektiv renholdelse og gødskning.

Reparationsklipning og grenretning

Det er vigtigt at der i tide rettes op på eventuelle skavanker. Bedst vil det være, hvis det foretages i så god tid, at tiltagene kan skjules og grenretterne er fjernet igen.

Hegn, låger og led skal være i orden

Det signalerer orden, omhu og styr på tingene.

Prøveopmærkning

En prøveopmærkning af nogle rækker, giver et bedre indtryk af udfaldet, og kan desuden være med til at rette opmærksomheden mod de pæne træer.

Aftale med din konsulent

Har du aftalt, hvad der helst skal sælges i år, og hvad der med fordel kan vente ?

Rasmus Fejer Nielsen
Redaktør Dyrkningsaktuelt - Juletræer